Kuntatietoa ja hallinto

Yhteistyötoimikunta

 

 

Heinäveden yhteistyötoimikunta toimii kunnan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä sekä työsuojelutoimikuntana. Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajana henkilöstöä edustava jäsen.


Yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstöä edustavina jäseninä kolme pääluottamusmiestä (ellei ole pääluottamusmiestä, luottamusmies) ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet sekä työsuojeluvaltuutetut. Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on kunnanjohtaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija sekä työsuojelupäällikkö.

Toimikausi 2017-2021 / 4 vuotta

Kasonen Maarika kunnanjohtaja, työnantajan edustaja
Eränen Petri / Jääskeläinen Joni Juko
Myllynen Liisa / Tolvanen Maarit JHL
Sallinen Minna / Vauhkonen Tiina Jyty
Tiippana Jyrki työsuojelupäällikkö
Honkonen Veijo työsuojeluvaltuutettu
Pakarinen Jari työsuojeluvaltuutettu
Heiskanen Liisa työterveyshoitaja