Kuntatietoa ja hallinto

Yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Heinäveden kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevia keskeisiä tietoja ovat mm. kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset, jotka löytyvät näiltä sivuilta.

Musiikkiopiston perussopimus, linkki

Pelastustoimen yhteistoimintasopimus, linkki

Soisalo-opistosopimus, linkki

Sosiaali- ja terveyspalvelujen perussopimus, linkki

Terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen järjestämissopimus, linkki

Työterveyshuoltopalvelujen järjestämissopimus, linkki