Kuntatietoa ja hallinto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain määrittämä kunnanhallituksen alainen osallistumis- ja vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.


Vanhus- ja vammaisneuvostolla ei ole toimivaltaa tehdä päätöksiä, vaan se osallistuu päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla.

Lisätietoja: matkailusihteeri Leena Vlasoff puh. 0405504811