Kuntatietoa ja hallinto

Vaalit

 

 

 

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua Heinäveden kunnanvaltuustoon.

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Lisätietoa kuntavaaleista vaalit.fi/kuntavaalit

Kuntavaalit ehdokkaat

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ennakkoäänestyspaikat Heinävedellä

Kirjasto, Virastokuja 4, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

ke 26.5. - pe 28.5.2021 klo 10.00 - 18.00

la  29.5. - su 30.5.2021 klo 10.00 - 14.00

ma 31.5. - pe 4.6.2021 klo 10.00 - 18.00

la    5.6. -  su 6.6.2021  klo 10.00 - 14.00

ma  7.6. -  ti  8.6.2021   klo. 10.00 - 18.00

 

Karvion koulu, Venevalkamantie 2, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

torstaina 27.5.2021 klo 14.00 - 18.00

                                                                                                                    

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 13.6.2021 klo 9 - 20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet  ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava     

 

Kotiäänestys
 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5. – 8.6.2021 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläiselle, puh. 040 7101 937. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

Väliaikainen henkilökortti

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.     

 

Oikeusministeriön vaalisivu

Kuntaliiton kuntavaalit-sivu