Työ ja elinkeino

Työllisyystyöt

Palkataan TE- toimiston myöntämällä palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella pitkäaikaistyöttömiä/ nuoria työttömiä hallintokuntiin ja Siun soten yksiköihin määräaikaisiin tehtäviin kunnanhallituksen vahvistaman työllistämissuunnitelman mukaan.