Työ ja elinkeino

Työllisyyspalvelut

Yleisesite Heinäveden kunnan työllisyyspalveluista.

Heinäveden kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa tukea ja ohjausta työttömien työnhakijoiden palvelutarpeiden kartoittamisessa sekä ohjaamisessa oikeiden palveluiden piiriin.


Lisäksi tukea tarjotaan yritysten ja yhdistysten rekrytointitarpeisiin ja erilaisten tukien hakemiseen työttömän henkilön palkkaamisessa.


Työllisyyspalveluiden tuki on palkkatukityössä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien käytössä jatkosuunnitelmien tekemiseksi.


Työllisyyskoordinaattoriin ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos työnhakija kaipaa apua työ-, koulutus- tai työkokeilutyöpaikan löytämiseen, tukea työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen sekä apua kuntoutusmahdollisuuksien selvittelyyn. Työllisyyspalvelut tukee ja auttaa työnhakijoita mm. työllisyyteen liittyvissä palveluissa, oppisopimuskoulutuksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.