Työ ja elinkeino

Työllistyminen yrityksiin

Työllistyminen yrityksiin

Tukea yrityksiin työllistämiseksi voidaan tarjota työkokeilun tai palkkatuen avulla. Kunta tukee työnantajaa myös taloudellisesti, kun se palkkaa työttömän työnhakijan.

Työkokeilu

Työkokeilu on hyvä vaihtoehto silloin, jos haluat urasuunnitelmiisi liittyen tutustumista erilaisiin työtehtäviin tai olet pitkän työttömyyden tai muutoin töistä poissaolon vuoksi palaamassa työmarkkinoille. Työkokeilussa voi olla joko kunnan, valtion tai yrityksen työyksiköissä.


Työkokeilun aikana toimeentulona on työttömyysetuus lisättynä osallistumispäiviltä maksettava 9 euron kulukorvaus. Korvaus on verotonta tuloa eikä vaikuta muihin etuisuuksiin.

 

Palkkatuettu työ

Palkkatuella työllistämisellä parannetaan työnhakijan valmiuksia edetä työhön avoimille työmarkkinoille. Lisäksi palkkatuella estetään työttömyyden pitkittymistä. Palkkatukijaksot ovat pääsääntöisesti 6 - 8 kuukautta, jotta työssäoloehto täyttyisi. Palkkatuetussa työssä kunnan työyksikössä oleva voi siirtyä toisen työnantajan palvelukseen työsuhteen aikana. Siirron tavoitteena on työllistetyn palkkatukityön jälkeisen työllistymisen edistäminen.


Oppisopimuskoulutus

Palkkatuella työllistäminen pitää sisällään myös oppisopimuskoulutettavat. Perusteena on, että koulutettavilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai uuteen ammattiin opiskeleminen oppisopimuksella on terveydellisistä syistä tai muusta yksilöllisestä tarpeesta johtuen perusteltua. Koulutettava voi suorittaa työsuhteensa aikana oppisopimuksella alan perus- tai ammattitutkinnon.


Lisätietoja antavat

Jyrki Tiippana

metsätalousinsinööri

p. 0400 172 203

 
Anna-Liisa Mujunen
Toiminnanohjaaja

Heinäveden Koulupuisto ry

Puh. 050 5228 826

heinavedenkoulupuisto@hotmail.com