Kuntatietoa ja hallinto

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa rakentamiseen liittyvän lainsäädännön määräämistä viranomaistehtävistä.

Tekninen lautakunta 2017 - 2021

Tekninen lautakunta

1. päättää yksityistielaissa kunnalle ja tielautakunnalle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Toimii kunnan tielalutakuntana;

2. toimii hulevesiviranomaisena, ilmansuojeluviranomaisena ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisena;

3. päättää rakennusluvista siltä osin kuin näitä tehtäviä ei ole siirretty rakennustarkastajalle;

4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamisluvasta koskien vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi;

5. päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista;

6. antaa käyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen;

7. päättää kunnallisista jätehuoltomääräyksistä;

8. hyväksyy katusuunnitelmat;

9. ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen rakennusluvan edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella. 

Esittelijänä lautakunnassa toimii teknisen toimen toimialapäällikkö.

Puheenjohtaja

Luostarinen Tiina (SDP)
Rovastintie 14, 79700 Heinävesi
040 535 5037
tiina.luostarinen@heinavesi.fi

Varapuheenjohtaja

Honkonen Veijo (KESK)
Vahvalahdentie 4, 79700 Heinävesi
044 275 7543
veijo.honkonen@heinavesi.fi

Jäsenet

Hiltunen Ari (SDP)
Piskontie 12, 79700 Heinävesi
0400 620 704
ari.hiltunen@pp.inet.fi

Taskinen Päivi (KD)

Timonen Jorma (PS)
Sepäntie 10-14 A 2, 79700 Heinävesi
0400 294 572
jorma.timonen@hotmail.fi

 Varajäsenet

Asikainen Lassi (SDP)
Mäntylahdentie 28 b, 79910 Kerma
0500 161 053
lassi.asikainen@hotmail.com

Kinnunen Torsti (KESK)
Rantatie 8, 79700 Heinävesi
040 832 6020
torsti.tapio.kinnunen@gmail.com

Särkkämäki Kirsi (SDP)

Taskinen Matti (KD)

Roivas Tarja (KOK)
Valkeisentie 71, 79700 Heinävesi
040 707 6544
info@roivaspuu.fi