Kuntatietoa ja hallinto

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat  toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tarkastuslautakunta 2021 - 2025

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja  talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja             

Mikko Keinonen (SIT)             

Varapuheenjohtaja

Riitta Särkkämäki (KESK)            

Jäsenet:

Reino Rautiainen (SDP)          

Kalevi Numminen (KOK)           

Meri-Tuuli Sallinen (PS)         

Varajäsenet:

Reetta Väätäinen (SIT)

Jaana Virnes (KESK)

Janne Hyrkäs (SDP)

 

Hannu Ritvanen (KOK)

 

Sanna Karppinen (PS)