Asuminen ja ympäristö

Palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista on hoivakodilla, palveluasunnoilla ja ryhmäkodissa.

Tehostettu palveluasuminen

Palveluasunnot ja ryhmäkodit sijaitsevat päiväkeskuksen yhteydessä, osoitteessa Sairaalantie 4. Hoivakoti sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Sairaalantie 4A.

Palveluasumisen tavoitteena on tarjota ikääntyneille yksilöllistä, laadukasta, virikkeellistä ja turvallista palvelu-,ja ryhmäkotiasumista sekä tukea omaishoitajien jaksamista tarjoamalla vuorohoitoa omaishoidettaville. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja edistämään ikääntyneiden omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Hoidossa käytetään kuntouttavaa työotetta, jonka tavoitteena on huomioida asiakkaan voimavarat ja kannustaa ylläpitämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä suoriutumaan jokapäiväisistä toiminnoista kykyjensä mukaan.

Vuokra-asuntojen neliökoko vaihtelee 27-40 m2. Palveluasunnoilla on 21 vuokra-asuntoa ja ryhmäkodissa on 10. Ryhmäkodin asunnot ovat tarkoitettu dementoivaa sairautta sairastaville. Lisäksi ryhmäkodissa on käytössä kuusi vuorohoitopaikkaa.

Hoivakoti muodostuu kahdesta eri osa; A- ja B-puolesta. Asuntojen neliökoko on 20,5 ja 24,5 m2. Asuntoja on yhteensä 30, joista 26 on yhden hengen ja neljä kahden hengen huoneita. Asiakaspaikkoja on kaikkiaan 34, joista vuorohoitokäytössä on neljä paikkaa.

Vakituiseen henkilöstöön kuuluvat vastaava sairaanhoitaja, kolme sairaanhoitajaa, 32,5 perus- ja lähihoitajaa ja hoitoapulainen.