Kuntatietoa ja hallinto

Monitoimitalo

SISÄILMATIEDOTE: 25.10.2017 / MONITOIMITALO

Sisäilmaongelmien selvitystyöhön osallistuu Heinäveden kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden edustajista koottu monialainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajia mm. teknisen toimen, työterveyshuollon, työsuojelun, yleishallinnon, sivistystoimen ja/tai kunnan muun hallinnon aloilta tarpeen ja käsiteltävien kohteiden mukaan.

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 25.10.2017 käsittelemään koulukeskuksen kiinteistöjen sisäilma-asioita.

Monitoimitalo:

Monitoimitalolla on tehty Heinäveden kunnan tilaamana koulukeskuksen hankesuunnitelmaan liittyen rakennetutkimuksia. Tutkimukset on tehty 6.9.2017  FCG  suunnittelu ja tekniikka toimesta. Tutkimuksilla haluttiin selvittää kiinteistön kuntoa peruskorjausta varten.

Tutkimuksissa todettiin monitoimitalossa mittavia mikrobivaurioita sekä ulkoseinien, että sokkeleiden eristekerroksissa. Vuotoilmareittien kautta sisälle kulkeutuessaan mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.

Tutkimustulosten takia tekninen toimi käynnistää välittömästi jatkotoimenpiteet sisäilman laadun mittaamiseksi ja vuotoilmareittien kartoittamiseksi. Tilojen osalta tutkitaan myös henkilöstön oireilua.

Rakennuksen korjaaminen vaatii mittavia investointeja ja korjausten kannattavuutta tulee verrata rakennuksen tulevaan elinkaareen ja käyttötarpeeseen.

Lisätietoja kiinteistön kunnon osalta:

31.10.2017 saakka vs. tekninen johtaja, työsuojelupäällikkö Jyrki Tiippana puh. 0400 172 203

1.11.2017 alkaen tekninen johtaja Jenni Ylikotila puh. 040 3556 320

rakennustarkastaja Markku Venäläinen puh. 040 7033 605

Sisäilmalausunto 

Keski-Savon ympäristötoimen terveystarkastajien lausunto terveydellisistä olosuhteista

-------------------------