Asuminen ja ympäristö

Liikenne, katu ja vesihuoltoverkostot sekä yksityistiet

Tietoa kunnan liikenne, katu ja vesihuoltoverkostoista sekä yksityisteistä

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Heinävedellä on tehty uusi liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran sekä Joroisten sekä Ely-keskuksen kanssa. Konsulttina toimi Linea konsultit.

Heinäveden liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvä liikenneympäristön toimenpideohjelma löytyy tästä linkistä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittynyt kysely löytyy tästä linkistä.

Heinäveden onnettomuusanalyysit löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja antaa kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana p. 0400 172203.

 

 

Kaavatiet

Heinäveden kunnan kaavateiden hoito ja kunnossapito

Heinäveden kunnassa on kunnan ylläpitämiä kaavateitä yhteensä n. 18,4 km.
Keskustasta rantaan menevän Kermanrannantien kunnossapito kuuluu Tieliikelaitokselle.

Anna-Kaisa Eskelinen
tekninen johtaja
Puh. 040 3556320
anna-kaisa.eskelinen@heinavesi.fi 


 

Puhdasvesihuolto

 

Heinäveden kunta toimittaa veden kirkonkylän kaava-alueen sekä Polvijärven, Raaminmäen ja Kerman runkolinjojen alueelle Polvijärven pohjavedenottamolta. Palokki-Varistaipale-Karvion ja Kohmanniemi-Takunniemi runkolinjojen alueille vesi johdetaan Tuusniemen puolelta Koillis-Savon Vesi Oy:n toimesta. Leväniemen alueella on oma kaivo, josta vesi johdetaan alueen verkostoon.

Heinäveden vesihuoltolaitoksen talousveden riskinarviointi- ja riskienhallintasuunnitelma on laadittu Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:n toimesta yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan kanssa. Terveydensuojeluviranomaisen esittämät asiat on huomioitu riskinarvioinnissa. Riskienhallinta on toteutettu vesihuoltolain (681/2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti.

Vesihuoltolaissa vaaditaan ”vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta”. Uusin talousvesiasetus astui voimaan 27.10.2017, missä vaaditaan ”viranomaisen on hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskiarviointi”.

Riskien hallintakeinojen toimivuutta seurataan omavalvonnalla.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 11.2.2019.

Veden tutkimustulokset:

Polvijärven, kirkonkylän ja Raaminmäen sekä Kerman alue:

9.2.2021, 3.5.2021, 18.8.2021, 9.11.2021, 8.2.2022, 9.5.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 1.2.2023, 15.5.2023, 29.8.2023

Karvion alue:

1.2.2021, 19.4.2021, 25.8.2021, 3.11.2021, 14.2.2022, 9.5.2022, 7.9.2022, 21.11.2022, 1.2.2023, 15.5.2023

Leväniemen alue:

1.2.2021, 7.6.2021, 13.9.2021, 3.11.2021, 14.2.2022, 6.6.2022, 12.9.2022, 10.10.2022, 21.11.2022, 1.2.2023, 14.6.2023, 25.9.2023


Jätevesihuolto

Kirkonkylän, Kerman, Karvion ja Valamon seutujen toiminta-alueilla jätevesihuollosta vastaa kunta.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 57 päättänyt korottaa puhtaan- ja jäteveden kuutiohintoja 1.4.2023 alkaen.
Uudet hinnat ovat seuraavat:

Puhdas vesi 2,33 €/m3 + alv. 24% = 2,89 €/m3
Jätevesi 3,00 €/m3 + alv. 24% = 3,72 €/m3 
Umpi- ja sakokaivolietemaksu 10,50 €/m3 + alv. 24% = 13,02 €/m3

Vesi- ja jätevesiliittymistä perittävät perusmaksut:

(Hinnat vesi- ja viemäriliittymästä yhteensä)
Kirkonkylän toiminta-alue:

Omakoti- ja paritalot:   50,00 € + alv. 24% = 62,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:    203,24 € + alv. 24% = 252,02 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 341,46 € + alv. 24% = 423,41 €/vuosi

Haja-asutusalueiden perusmaksuja korotettiin yllä olevasta 1.4.2016 siten, että uudet
taksat ovat:

Karvion ja Kerman toiminta-alueilla:
Omakoti- ja paritalot:   125,00 € + alv. 24% = 155,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 853,65 € + alv. 24% = 1058,53 €/vuosi

Valamon seutu:
Omakoti- ja paritalot:   125,00 € + alv. 24% = 155,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: kts. tiedot vesihuoltolaitoksen taksasta alla olevasta linkistä.


Tutustu voimassa olevaan vesihuoltotaksaan tästä 
Palvelumaksuhinnasto löytyy tästä.
Lisätietoja vesilaskutuksesta löytyy tästä.

Tietoa Heinäveden Polvijärvellä tuotetun veden kovuudesta ja sen vaikutuksesta kodinkoneisiin löydät tästä.

Tiedäthän, että vesimittarin lukematiedon voit ilmoittaa myös nettisivujemme linkin kautta vaikka joka laskutuskaudelle (3 kuukauden välein), jolloin saat aina todelliseen kulutukseen perustuvan laskun.

Vesihuoltolaitokseen liittyminen


Täytä vesihuoltolaitokseen liittymishakemus kahtena kappaleena ja toimita ne vesihuoltolaitoksen toimistosihteerille sopimusten laatimista varten. Käytännön asioita liittymiseen liittyen voi tiedustella Jari Pakariselta.


Jari Pakarinen

laitosmies

Puh. 0400 505 517
jari.pakarinen@heinavesi.fi 

 

Arja Mikkonen

toimistosihteeri

Puh. 040 710 1930
arja.mikkonen@heinavesi.fi

 

Kunnallistekniikan päivystys virastoajan ulkopuolella, puh. 040 555 3037Yksityistieasiat

 

Heinäveden kunta jakaa vuosien 2023 ja 2024 kunnossapitoavustukset vuoden 2022 haun perusteella. 

Mikäli tiekunnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat kunnan maksamiin kunnossapitoavustuksiin tulee niistä ilmoittaa kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippanalle p. 0400 172 203 tai sähköpostiin jyrki.tiippana@heinavesi.fi

Avustukset ovat maksussa kesäkuun loppuun mennessä 

Perusparannusavustusten kunnan osuudet haetaan ja maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen, kun ely-keskukselta on saapunut maksatuspäätös omasta avustusosuudestaan. 

Heinäveden kunnassa on järjestäytyneitä yksityisteitä n. 690 km, joista kunnanavustusta saa n. 350 km.

Avustuskriteerit

  • Tiekunnan tulee olla perustettu.
  • Avustetaan viimeiseen vakituisesti asuttuun talouteen (pitää olla kirjoilla kiinteistössä), tiekunnan tiehen kuuluvat osuudet.
  • Vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 700 m.
  • Yksikkömaksuja tulee olla kerättynä vähintään 20 % menoista. Tiekuntien tilitietoja tarkastetaan pistokokein.
  • Kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Heinäveden alueella oleva osuus.

Järjestäytyneiden yksityisteiden, jotka ovat ns. valtionavustuskelpoisia ja jotka suunnittelevat perusparannuksia, tulisi antaa ennakkotietoa hankkeistaan kunnanmetsätalousinsinöörille mielelään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Nyt on haettavana yksityisteiden kunnossapitoavustus vuosille 2022-2024. Hakuaika päättyy 31.3.2022. Hakulomakkeen voi lähettää skannattuna sähköpostiosoitteeseen jyrki.tiippana@heinavesi.fi tai postin kautta osoitteeseen Heinäveden kunta, Jyrki Tiippana, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Tiekunnan tilinpäätöstietoja ei tarvitse laittaa hakemukseen.

Kunnossapitoavustushakemus 2022 Word muotoisena.

Kunnossapitoavustushakemus 2022 PDF muotoisena.

Perusparannuksen kuntaosuushakemus tulostettavaksi ja täytettäväksi (PDF)

Jyrki Tiippana

Kunnanmetsätalousinsinööri

Puh. 0400 172 203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi