Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksut muuttuvat 1.4.2023 alkaen

Heinäveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 57 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen taksaan hintamuutokset 1.4.2023 alkaen. Uusi puhtaan veden käyttömaksu on 2,33 €/m3 + alv. 24%, verollisena 2,89 €/m3. Uusi jäteveden hinta on 3,00 €/m3, arvonlisäverollisena 3,72 €/m3. Verollinen kuutiohinta yhteensä on 6,61 €/m3.
Valtuusto korotti myös sako- ja umpikaivolietemaksua. Uusi veroton hinta on 10,50 €/m3 ja verollisena 13,02 €/m3.

Heinäveden kunnan vesihuoltolaitos

Kuulutus OX2 Finland Oy:n Kilpimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

30.11.2023 Lue lisää
Kuulutus OX2 Finland Oy:n Heinäveden Jouhtenisen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

30.11.2023 Lue lisää
HEINÄVEDEN KILPIMÄEN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

30.11.2023 Lue lisää
HEINÄVEDEN JOUHTENISEN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

30.11.2023 Lue lisää
HEINÄVEDEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

30.11.2023 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 27.11.2023

28.11.2023 Lue lisää
Julkinen kuulutus 23.11.2023, Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä

23.11.2023 Lue lisää
Vesilain mukainen päätös - Hiismäentien uuden sillan rakentaminen ja vanhan purkaminen Uitonsalmen kohdalla, Heinävesi

07.11.2023 Lue lisää