Työ ja elinkeino

Kuntalisä työnantajille

Heinäveden kunta maksaa palkkion yrityksille, jotka työllistävät henkilön.

Kuntalisä kannustaa työllistämään

Kuntalisää myönnetään kannustuspalkkiona työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt. Kuntalisän suuruus on 350 euroa kuukaudessa. Palkatun työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 h/vko ja työn keston vähintään neljä viikkoa.

Kuntalisähakemus -lomake

Kuntalisän hakuohje työnantajille

 

Yhteystiedot

Jyrki Tiippana

metsätalousinsinööri

jyrki.tiippana@heinavesi.fi

p. 0400 172 203