Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Tietoja Heinäveden kunnanvaltuustosta.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Heinäveden kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua:

Valtuuston puheenjohtaja

Hokka Mervi (SDP)
Putukantie 35, 79910 Kerma
040 968 4280
mervi.hokka@heinavesi.fi
mervi.hokka@gmail.com

Valtuuston I varapuheenjohtaja

Honkonen Veijo (KESK)
Vahvalahdentie 4, 79700 Heinävesi
044 275 7543
veijo.honkonen@edu.heinavesi.fi

Valtuuston II varapuheenjohtaja

Vauhkonen Anna (KESK)
anna.vauhkonen@siunsote.fi 

Valtuutetut

Gustafsson Auvo (KESK)
auvo.gustafsson@heinavesi.fi

Happonen Aarno (SDP)

Hartikainen Veli-Pekka (KESK)
Takunlahdentie 6, 79810 Karvionkanava
0500 894 296                                                                                                                                     

veli-pekka.hartikainen@siunsote.fi
veli-pekka.hartikainen@pp.inet.fi

Hottinen Timo (SDP)
Timonmäentie 8, 79910 Kerma
040 767 4892
timo.hottinen@heinavesi.fi
timo.hottinen@meritaito.fi

Juvonen Sari (SDP)
sari.juvonen@heinavesi.fi

Karppinen Olavi (KD)
Lehtokuja 3 A 3, 79700 Heinävesi
050 537 0700

Karvinen Anssi (PS)
Heinävedentie 194, 79940 Vihtari
041 468 9952
anssi.karvinen@heinavesi.fi

Keinonen Mikko (SIT )
mikko.keinonen@heinavesi.fi

Mäkinen Jari (SDP)
Maljalantie 6, 79700 Heinävesi
040 556 0287, 040 124 7125
jari.makinen@heinavesi.fi

Puustinen Osmo (KESK)
Syrjäntie 37, 79700 Heinävesi
050 555 6154
osmo.puustinen@heinavesi.fi
osmo.puustinen1@gmail.com 

Rissanen Kirsi (KOK)
kirsi.rissanen@edu.heinavesi.fi

Silvennoinen Esa (KOK)
Kaivokuja 3, 79700 Heinävesi
040 740 9405
esa.silvennoinen@heinavesi.fi

Suhonen Maija (KESK)
Vallantie 164 b, 79810 Karvionkanava
040 568 7194
maija.suhonen@edu.heinavesi.fi

Tuovinen Aki (PS)
aki.tuovinen@heinavesi.fi

Varavaltuutetut:

Kolari Teuvo (KESK)
Lepikkomäentie 5, 79810 Karvionkanava
040 592 4349
teuvo.kolari55@gmail.com

Kinnunen Torsti (KESK)
Rantatie 8, 79700 Heinävesi
040 832 6020
torsti.tapio.kinnunen@gmail.com

Kervinen Mervi (KESK)

Virnes Jaana (KESK)
Niittykuja 4 A 3, 79700 Heinävesi
0400 185 770
jaanavirnes@gmail.com

Havukainen Juhani (KESK)
Mäkeläntie 24, 79700 Heinävesi
0400 800 870
juhani.havukainen@hotmail.fi

Tanttu Tuija (KESK)
Varkaudentie 117, 79700 Heinävesi
050 591 4487
tuija.tanttu@ravintolakissakoski.fi

Jaakkila Esko (SDP)
Vesakkotie 3, 79700 Heinävesi
041 432 1118
eskojaakkila@gmail.com

Töyräs-Lindroos Tuija (SDP)

Ruotsalainen Anu (SDP)
Haukilammentie 6, 79700 Heinävesi
050 369 0912
ruotsalainenanu1@gmail.com

Luostarinen Tiina (SDP)
Rovastintie 14, 79700 Heinävesi
040 535 5037
tiina.luostarinen@heinavesi.fi

Hiltunen Ari (SDP)
Piskontie 12, 79700 Heiävesi
0400 620 704
ari.hiltunen@pp.inet.fi

Vihma Matti (KOK)

Räsänen Mauno (PS)

Kinanen Toni (PS)
Valamontie 6A, 79860 Suuraho
044 507 4754
toni.kinttu@suomi24.fi

Pöyhönen Henna (SIT)

Turunen Pentti (SIT)
Pajukuja 1, 79700 Heinävesi
0400 274 428