Kuntatietoa ja hallinto

Kunnansihteeri

Päätös 5/ 25.1.2018, Yleishallinnon tiedonhallintavastaavien nimeäminen

Päätös 14/10.4.2018, Virka- ja työehtosopimusten 1.2.2018 - 31.3.2020 täytäntöönpano

Päätös 15/16.4.2018, Vuoden 2018 käyttösuunnitelmien hyväksyminen kunnanhallituksen alaisten toimintojen osalta

Päätös 16/25.4.2018, Kunnanhallituksen alaisen henkilöstön palkkojen tarkistaminen