Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan ja hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä.

Kunnanhallitus 2021 - 2025

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää hallintosäännössä mainituista asioista.

Kunnanhallitus toimii myös kunnan asuntoviranomaisena. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajilla. Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri.

Hallituksen jäsenten sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.heinavesi.fi

Kunnanhallitus.png

 

Puheenjohtaja

Anna Vauhkonen (KESK) puh. 044-931 3825

I Varapuheenjohtaja

Timo Hottinen (SDP)             

II Varapuheenjohtaja

Jari Puustinen  (KOK)                 

Jäsenet:

Osmo Puustinen (KESK)               

Sari Juvonen (SDP)

Leena Laukkanen (KOK)            

Leo Koponen (PS)

Varajäsenet:

Tuija Tanttu (KESK)

Teemu Kurikka (SDP)

Esa Silvennoinen (KOK)

Veijo Honkonen (KESK)

Maarika Salstela (SDP)

Tarja Happonen (KOK)

Aki Tuovinen (PS)