Vapaa-aika ja kulttuuri

Kulttuuri

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuuritoimintaa, tarjota asiantuntija-apua sekä järjestää kulttuuripalveluita.

 

 

 

Kulttuuritoimi

Kulttuuripalvelut tukevat omalta osaltaan kunnan viihtyvyyttä.

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuuriharrastusta, tarjota asiantuntija-apua sekä kulttuuripalveluita, vaalia paikallista kulttuuriperintöä ylläpitämällä kotiseutumuseota sekä jakaa kulttuuritoimen avustuksia. Kulttuurin peruspalvelut tuotetaan joustavasti eri toimijoiden yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: matkailusihteeri Leena Vlasoff puh. 040 5504 811

Avustukset:

Kohdeavustusta voi hakea esim. kulttuuritilaisuuden järjestämiseen, materiaali- ja välinehankintaan, koulutukseen, perinteen tallentamiseen ja näyttelyn järjestämiseen. Avustusta voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Avustushakemuksessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.

Avustusten hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa

Tutustu myös avustuksen jakoperiaatteisiin:

Avustusten jakoperiaatteet

Kulttuurikirkon kesänäyttely (Kirkkotie 16)
 

Kotiseutumuseo (Kirkkotie 3)

Kotiseutumuseo perustettiin  60 vuotta sitten. Museon näyttely on uudistettu vuonan 2021

 

Kirkonkylän kulttuurireitti: kartta

Palokin koskien historiaa esittellevät nettisivut: www.palokinkosket.fi