Vapaa-aika ja kulttuuri

Kulttuuri

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuuritoimintaa, tarjota asiantuntija-apua sekä järjestää kulttuuripalveluita.

 

 

 

Kulttuuritoimi

Kulttuuripalvelut tukevat omalta osaltaan kunnan viihtyvyyttä.

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuuriharrastusta, tarjota asiantuntija-apua sekä kulttuuripalveluita, vaalia paikallista kulttuuriperintöä ylläpitämällä kotiseutumuseota sekä jakaa kulttuuritoimen avustuksia. Kulttuurin peruspalvelut tuotetaan joustavasti eri toimijoiden yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: matkailusihteeri Leena Vlasoff puh. 040 5504 811

Avustukset:

Kohdeavustusta voi hakea esim. kulttuuritilaisuuden järjestämiseen, materiaali- ja välinehankintaan, koulutukseen, perinteen tallentamiseen ja näyttelyn järjestämiseen. Avustusta voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Avustushakemuksessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.

Avustusten hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa

Tutustu myös avustuksen jakoperiaatteisiin:

Avustusten jakoperiaatteet

Kulttuurikirkon kesänäyttely (Kirkkotie 16)
 

Kotiseutumuseo (Kirkkotie 3)

Kotiseutumuseo perustettiin  60 vuotta sitten. Museon näyttely on uudistettu vuonan 2021

 

Kirkonkylän kulttuurireitti: kartta

Palokin koskien historiaa esittellevät nettisivut: www.palokinkosket.fi

 

Kulttuuriluotsitoiminta – vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa

Kulttuuriluotsi on vapaaehtoinen, jota voi pyytää tueksi ja seuraksi kulttuurikohteisiin. Toiminnan tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen sosiaalista ja taloudellista saavutettavuutta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia kulttuurielämyksiin. Kysy lisää Leena Vlasoff puh. 0405505811

https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/kultrinki-kulttuuri-ja-liikuntaluotsitoiminta-hanke/