Varhaiskasvatus ja koulutus

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset Heinäveden alueella.

Koulukuljetukset

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi (syyslukukausi 2020)

Miten koronavirus tarttuu?

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.

Suojautumisen periaatteet:

·       varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Tämä on tärkein suojautumistoimenpide.

·       pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Tämä koskee sekä oppilaita että kuljettajaa.

·       korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa

·       huolehditaan käsihygieniasta

·       huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta

Oppilaiden ja kuljettajan ohjeistaminen

·       Pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä.

·       Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen.

·       Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii.

Heinävedellä osa kuljetuksista tapahtuu vain koululaisia varten ostetuilla taksikyydeillä, osa julkisella linja-autoliikenteellä.

Heinäveden kunta seuraa koulukuljetusten osalta valtakunnallisia ohjeita. Valtakunnalliset ohjeistukset voivat vielä tarkentua mm. maskisuositusten osalta.

_______________________________________________________________

Kilometrirajat

Heinäveden kunnassa noudatetaan Perusopetuslain 32 §:n mukaisia koulukuljetusperiaatteita:

Koulukuljetus järjestetään (Siv.ltk 21.11.2013 § 87):

  • 0 - 2  luokan oppilaille yli 3 km matkalta
  • 3 - 9  luokan oppilaille yli 5 km matkalta
  • lukion oppilaat yli 5 km matkalta

Koulukuljetusopas tästä

Koulumatka

Varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille. 

Heinävedellä noudatettavan lähikoulu­periaatteen mukaan maksuton koulukyyti myönnetään yleensä vain ensisijaisen (oman) oppi­laaksiottoalueen kouluun (PoL 32 §).

Kuljetusmuoto

Heinävedellä kuljetuksissa käytetään ensisijaisesti linja-autoja.

Koulukuljetukset järjestetään linja-auto- tai taksireitin varresta. Koulukuljetusta ei järjestetä ovelta - ovelle - kuljetuksina, vaan oppilaiden kuljetus voidaan järjestää lähimpään tienhaaraan, linja-autopysäkille tai muuhun liikenteellisesti turvalliseen paikkaan.

Kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tällöin kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omamavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

Harkinnanvarainen koulukuljetus

Jos koulumatka voidaan osoittaa (lausunto) lapsen ikätaso huomioon ottaen vaaralliseksi tai terveydelliset syyt huomioiden rasittavaksi, voidaan hänelle järjestää maksuton koulukyyti. (PoL 32 §). Ns. harkinnanvarainen koulukuljetusetuus myönnetään viranhaltijapäätöksellä hakemuksesta. Lomake tästä

Kunnan alueella esiintyy petoeläimiä. Petojen liikkuminen kunnan alueella ei luo petovaaraa, vaan mahdollisen vaaran aiheuttaa petoeläimen käyttäytyminen. Petojen esiintyminen ei yksin ole peruste maksuttomalle koululaiskuljetukselle. Tilapäisen kuljetustarpeen voi aiheuttaa petoeläimen todettu ja uhkaava käyttäytyminen. Tilapäinenkään kuljetustarve ei siis voi perustua aikaisempien vuosien tapahtumiin. Petoeläimen aiheuttamasta vaarasta pyydetään lausunto riistanhoitoyhdistykseltä. Tilapäinen maksuton koululaiskuljetus petovaaran vuoksi lakkaa välittömästi kuljetuksen syyn lakatessa.

Lomake hakemukseen: kuljetushakemus.pdf

Heinäveden koulukuljetuksia ajavat linja-autot sekä
Kermajärven Liikenne Oy puh. 0400 273908.

 

Toimistosihteeri Raija Heiskanen

puh. 040 7101 928 (koulukuljetukset)
raija.heiskanen (at)edu.heinavesi.fi
ma, ti, to klo 9 - 15.45 ja pe klo 13 - 15.45
Virastokuja 4, 79700 HEINÄVESI