Vapaa-aika ja kulttuuri

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Musisoinnin iloa ja soitamisen riemua!

 Keskikarjalan-musiikkiopisto.jpg

LEHDISTÖTIEDOTE

18.5.2020

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO LAAJENTAA ALLE KOULUIKÄISTEN MUSKARIRYHMIEN ETÄTARJONTAAN

Keski-Karjalan musiikkiopisto on kehittänyt koronaepidemiasta johtuneen etäopetusjakson aikana etäopetuskanavien käyttöönottoa osana pedagogista toimintaa. Etäopetusmuskarit kerryttivät runsaasti positiivista palautetta. Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta päätti kokouksessaan 12.5.2020, että etäopetuskanavia käyttämällä laajennetaan musiikin varhaiskasvatuksen saatavuutta alueellisesti laajemmalle, kattamaan musiikkiopiston toiminta-alueen niitä paikkoja, joissa riittävää ryhmäkokoa ei ole aina syntynyt. Musiikkiopiston tarjonnassa on musiikin varhaiskasvatukseen jatkossa edelleen lähiopetusta, jossa vuorovaikutus lasten kanssa on autenttista, ja lapsilla mahdollistuu musiikkiopiston soitinten käyttö opetuksessa. Pelkkään etäopetukseen osallistuvat saavat maksuun sisältyvän soitinpaketin, jotta mukana musisointi mahdollistuu ilman omia erillishankintoja.

Etäopetuspäivän opetustunteihin voivat jatkossa osallistua myös ne perheet, jotka ovat varsinaiselta opetustunnilta jääneet pois esteen tai esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Myös turvallisuus ryhmätunneilla paranee, kun perheet voivat jäädä toipuvan lapsen kanssa hyvillä mielin pois tunnilta saadessaan opetusta verkkovälitteisesti. Etämuskarin tarjoaminen osana säännöllistä ryhmätarjontaa parantaa toiminnan saavutettavuutta merkittävästi myös liikuntarajoitteisten perheiden osalta. Etämuskaria voivat halukkaat ostaa lahjakorteiksi myös Keski-Karjalan ulkopuolella asuville alle kouluikäisille rajoituksetta. Musiikin varhaiskasvatuksen opetusta tarjotaan opetussuunnitelmaan pohjautuen, 3 kuukauden ikäisistä n. 8 ikävuoteen saakka. Opetusta toteutetaan alan korkeakoulutetun varhaiskasvatusmusiikkipedagogin toimesta.

Asian käsittely johtokunnassa

Lisätietoja etämuskarista: rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen, p. 040 1054045, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi

tai musiikin varhaiskasvatuksen viranhaltija Jonna Pekkarinen, p. 040 1054063, jonna.pekkarinen@edu.tohmajarvi.fi


Musisoinnin iloa ja soittamisen riemua!

Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa Heinävedellä taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta kaikenikäsille. Opetusta annetaan taidemusiikin, kansanmusiikin ja pop/jazz-musiikin alalta.

Keski-Karjalan musiikkiopiston verkkosivut 

Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjat

 

 KOTISIVULLE KESKI KARJALAKaisun kuva.jpg