Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

Tietoa kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä.

Ajankohtaisia kaavoitusasioita

Paiton rantakaavan kumoaminen

Paiton kaavan kumoamisen ehdotus laitetaan nähtäville 1.2.-2.3. 2021

Paiton rantakaavan kumoamisen kaavaselostusehdotus löytyy tästä linkistä.

Paiton rantakaavan kumoamisen kaavakarttaehdotus löytyy tästä linkistä.

Paiton rantakaavan kuomoamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy tästä linkistä.

 

Rantayleiskaavojen muuttaminen Heinäveden pohjoisten alueiden osalta

Lopullisen kaavan materiaali löytyy tästä linkistä.

 

 

-------------------

Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

Kaava on lainvoimainen. Materiaali löytyy tästä linkistä.

--------

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2021

Tonttivaranto 2021

Heinäveden kirkonkylän asemakaava

Jyrki Tiippana

Kunnanmetsätalousinsinööri

Puh. 040 017 2203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi 

Ella Lahtinen

Toimistosihteeri

Puh. 040 7101 942
ella.lahtinen@heinavesi.fi