Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus ja maankäyttö

Tietoa kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä.

Ajankohtaisia kaavoitusasioita

 

Heinäveden itäisen alueen (Petruma - Hyövynniemi - Vihtarinniemi - Vihtari - Lapinniemi) rantaosayleiskaavan päivitys on käynnissä.

Voit seurata kaavan päivityksen etenemistä kaavan internet-sivuilla osoitteessa:  https://www.plandisain.fi/heinitaryk.html

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy tästä: hein_itä_royk_oas_2023-04-26.pdf

 

Karvion asemakaavan muutos ja osittainen kumoamisen sekä Virranniemen asemakaavan muutos 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Karvio

- Kaavakarttaluonnos Karvio

- Kaavaselostusluonnos Karvio

 

Rantayleiskaavojen muuttaminen Heinäveden pohjoisten alueiden osalta

Lopullisen kaavan materiaali löytyy tästä linkistä.

 

 

-------------------

Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

Kaava on lainvoimainen. Materiaali löytyy tästä linkistä.

--------

Tiedote Heinäveden Kilpimäen ja Jouhtenisen tuulivoiman kaava-aloitteista tästä 

 

Heinäveden kunnan Kaavoituskatsaus 2022

Tonttivaranto 2022.pdf

Heinäveden kirkonkylän asemakaava

Jyrki Tiippana

Kunnanmetsätalousinsinööri

Puh. 040 017 2203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi 

Ella Lahtinen

Toimistosihteeri

Puh. 040 7101 942
ella.lahtinen@heinavesi.fi