Vapaa-aika ja kulttuuri

Avustusten hakuohjeet

Liikuntatoimi

julistaa haettavaksi avustukset  31.3.2022 klo 15.00 mennessä.

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt, toimivat seurat ja järjestöt liikuntatoiminnan järjestämiseen.
Hakemukseen liitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Lisätietoja antaa vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, puh. 040 836 7035
Tästä linkistä hakemukseen

Nuorisotoimi

julistaa haettavaksi  31.3.2022 klo 15.00 mennessä nuorisotoimintaan seuraavat avustukset:

* Toiminta-avustuksia voivat hakea nuorisoyhdistykset, yhteisöt ja nuorten vapaat ryhmät. Avustushakemukseen on liitettävä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus ja -suunnitelma.

* Kohdeavustuksia voivat hakea edellä mainitut yhteisöt. Kohdeavustusta voidaan hakea esim. nuorisotilaisuuksien järjestämiseen, koulutukseen, kansainväliseen toimintaan sekä kalusto- ja välinehankintoihin.  Avustushakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.

Lisätietoja antaa vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, puh. 040 836 7035
Tästä linkistä hakemukseen

 

Kulttuuritoimi

julistaa haettavaksi kohdeavustukset kulttuuritoimintaan  31.3.2022 klo 15.00 mennessä. Kohdeavustusta voi hakea esim. kulttuuritilaisuuden järjestämiseen, materiaali- ja välinehankintaan, koulutukseen, perinteen tallentamiseen ja näyttelyn järjestämiseen.
Avustusta voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Avustushakemuksessa on käytävä ilmi avustuksen tarkka käyttötarkoitus ja kustannusarvio.
Lisätietoja antaa matkailusihteeri Leena Vlasoff, puh. 040 550 4811
Tästä linkistä hakemukseen

 

Kulttuuritoiminnan kumppanuustuki

Kunnanhallitus myöntää harkinnanvaraisesti kumppanuustukea, joka on tarkoitettu tukemaan kulttuuritoimintaa. Tukea myönnetään kumppaniyhteisöille, joiden kanssa kunta tekee kiinteästi yhteistyötä ja sen edellytyksenä on kunnan näkyvyyden vahvistaminen ja markkinointi. Tuki edellyttää, että kunnan lisäksi myös joku muu julkinen taho on sitoutunut kumppanin toiminnan rahoittamiseen. Myönnetty tuki on käytettävä sen vuoden toimintaan, jolle tuki on myönnetty. Kumppanuustukea voi saada rekisteröity yhdistys tai yhteisö sääntöjensä mukaiseen perustoimintaan tai kohdennettuna tiettyyn toiminnan osaan.
Vapaamuotoiset hakemukseti 31.3.2022 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen maarika.kasonen@heinavesi.fi,
lisätietoja kunnanjohtaja Maarika Kasonen puh. 040 5505 811.