Kuntatietoa ja hallinto

Vaalit

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Aluevaaleista vaalit.fi sivuilla.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Aluevaalien ehdokaslistojen yhdistelmät

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 - 20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava    

 

KARANTEENISSA TAI ERISTYKSESSÄ OLEVA VOI ÄÄNESTÄÄ ULKONA

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestäminen järjestetään hänelle ulkona.

Ota yhteyttä vaalilautakuntaan tai kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeriin mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Vaalilautakuntien puheenjohtajien yhteystiedot vaalipäivänä 23.1.2022 klo. 9.00 - 20.00:

- Etelä-Heinäveden äänestysalue, Kirjasto, Jari Pesonen, puh. 040 7101 940

- Pohjois-Heinäveden äänestysalue, Karvion koulu, Veli-Pekka Hartikainen, puh. 0500 894 296

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläinen 040-7101 937

 

ENNAKKOÄÄNESTYS HEINÄVEDELLÄ 

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kirjasto, Virastokuja 4, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

  ke 12.1. - pe 14.1.2022 klo 10.00 - 18.00

  la  15.1. - su 16.1.2022 klo 10.00 - 14.00 

  ma 17.1. - ti 18.1.2022 klo 10.00 - 18.00

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

 torstaina 13.1.2022 klo 14.00 - 18.00

           

LAITOSÄÄNESTYS

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Lehmuskodin, Pihlajakodin, Kotirinteen ja Leväniemen toimintakeskuksen asukkaille ilmoittamanaan ajankohtana.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 12. – 18.1.2022 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläiselle, puh. 040 7101 937. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

ULKOMAINONTA

Vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta Kirkonkylän asemakaava-alueella sallitaan kunnan asettamissa telineissä keskiviikosta 5.1.2022 alkaen. Telineet sijaitsevat kunnanviraston edessä ja Pikkulin puiston itäreunalla.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julisteen sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on kummassakin mainoskehikkojen sijoituspaikassa yksi julistetila/ryhmä. Taustalevyt tulee olla ryhmiltä itseltään.

Vaalimainokset tulee poistaa taustalevyineen kolmen päivän kuluessa vaalien päättymisestä.

 

Heinäveden kunnan keskusvaalilautakunta

sihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040 7101 937

tiina.hamalainen@heinavesi.fi

Heinäveden kunnan keskusvaalilautakunta

Sihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040-7101 937

tiina.hamalainen@heinavesi.fi