Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräisistä odotusajoista ajalla 1.1.2021-30.6.2021 tästä

Tiedot edellytetään laitettavaksi nähtäville kuntien virallisille ilmoitustauluille ja kuulutuksena internetsivuille.  Tiedot pidettään nähtävillä vähintään 8.8.2021 saakka.

28.7. Myönnetyt rakennusluvat

29.07.2021 Lue lisää
26.7. Kuulutus meluilmoituksesta Karvio

29.07.2021 Lue lisää
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

20.07.2021 Lue lisää
19.7.21 Kuulutus meluhaitasta Asematie 60, Heinävesi

19.07.2021 Lue lisää
15.7.2021 Perhepäivähoitajan tehtävä Ryhmäperhepäiväkoti Karviossa

15.07.2021 Lue lisää
Heinäveden kunta myy tarjouksien perusteella neljä (4)...

14.07.2021 Lue lisää
5.7.2021 Poikkeusluvat

29.07.2021 Lue lisää
5.7.21 Tiedoksianto päätöksestä Metsähallitus/varastointi

05.07.2021 Lue lisää
ERITYISOPETTAJAN VIRKA määräajaksi (sijaisuus) 1.8.2021 - 4.6.2022 (haku jatkuu)

02.07.2021 Lue lisää
Kutsunnat Heinävedellä 17.8.2021

29.06.2021 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 21.6.2021

22.06.2021 Lue lisää
Yleisörajoitukset poistuivat Pohjois-Karjalassa, mutta terveysturvallisuus huomioitava edelleen

04.06.2021 Lue lisää