Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

HEINÄVEDEN VALTUUSTON KOKOUS

pidetään maanantaina 10.5.2021 klo 17.00 alkaen kunnanvirastotalossa valtuuston istuntosalissa.

Kokouksen esityslista on nähtävissä 4.5.2021 lähtien kunnan tietoverkossa osoitteessa www.heinavesi.fi ja kunnanvirastossa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan tietoverkossa 17.5.2021 klo 9.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään mm.:

  • Kuntalaisaloite / Kunnan somenäkyvyyteen panostaminen
  • Sähköinen hyvinvointikertomus
  • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos
  • Kokouspalkkioiden tarkistaminen
  • Rakennusvalvontataksan määrittäminen

Heinävedellä 4.5.2021

Mervi Hokka

valtuuston puheenjohtaja

 

 

Haemme luokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Karvion kouluun Heinävedelle 1.8.2021 alkaen.

05.05.2021 Lue lisää
HEINÄVEDEN VALTUUSTON KOKOUS

04.05.2021 Lue lisää
Vesilain mukainen päätös

03.05.2021 Lue lisää
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHEEN KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE

29.04.2021 Lue lisää
Kuntavaalit 2021

29.04.2021 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 28.4.2021

29.04.2021 Lue lisää
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) malminetsintälupapäätös 27.4.2021

27.04.2021 Lue lisää
Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

26.04.2021 Lue lisää
HEINÄVEDEN KUNNAN Otto Kotilaisen koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan tehtävä 9.8.2021 alkaen toistaiseksi

26.04.2021 Lue lisää
TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

29.04.2021 Lue lisää
Otto Kotilaisen ja Karvion koulun (vuosiluokat 1-6) määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

06.04.2021 Lue lisää
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

04.02.2021 Lue lisää
Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

01.12.2020 Lue lisää