Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Vesilain mukainen päätös

Hakija:  PKS Sähkönsiirto Oy

Dnro:    ISAVI/9633/2020

Päätösnro:   44/2021

Asia: 20 kV:n sähkökaapelin asentaminen Varistaipaleen kanavaan yleisen kulkuväylän ali, Heinävesi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.4.–7.6.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1921562, mistä ne ovat luet-tavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituk-sessa.

- Kuulutus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

Haemme luokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Karvion kouluun Heinävedelle 1.8.2021 alkaen.

05.05.2021 Lue lisää
HEINÄVEDEN VALTUUSTON KOKOUS

04.05.2021 Lue lisää
Vesilain mukainen päätös

03.05.2021 Lue lisää
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHEEN KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE

29.04.2021 Lue lisää
Kuntavaalit 2021

29.04.2021 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 28.4.2021

29.04.2021 Lue lisää
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) malminetsintälupapäätös 27.4.2021

27.04.2021 Lue lisää
Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta

26.04.2021 Lue lisää
HEINÄVEDEN KUNNAN Otto Kotilaisen koulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan tehtävä 9.8.2021 alkaen toistaiseksi

26.04.2021 Lue lisää
TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

29.04.2021 Lue lisää
Otto Kotilaisen ja Karvion koulun (vuosiluokat 1-6) määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

06.04.2021 Lue lisää
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

04.02.2021 Lue lisää
Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

01.12.2020 Lue lisää