Heinavesi.fi

Yläkoulu/lukio

29.1.2018 TIEDOTE YLÄKOULU SISÄILMA-ASIAT:

Yläkoulussa on osan henkilökunnan osalta koettu sisäilmaoireita. Heinäveden kunta / tekninen toimi on tehnyt tiloissa, joissa oireita on koettu (kuvisluokka ja tilat 100-siiven yläkerta) rakenteiden korjaustoimenpiteitä rakennusmestari Markku Venäläisen johdolla.  Kattotilat on avattu ja alipaineistettu (kesä 2017).  Katon mahdolliset vuotokohdat on tiivistetty ja eristeet tarkistettiin. Eristeet olivat kuivat. Kolme opettajaa henkilökunnasta on siirretty ko. tiloista toisiin tiloihin (lukio ja Otto Kotilaisen koulu) opettamaan. Henkilökunnan ja oppilaiden oireita on seurattu. Tekninen toimi tilasi yläkoululle jatkotutkimukset FCG:ltä.  Rakenteita ja niiden kuntoa tutkittiin mm. pintakosteusmittauksilla, paine-eromittauksilla, rakenneavauksilla ja materiaalinäytteillä.

 

Yhteenvetona tutkimuksista:

Koulun A-osassa sisäilmaongelmat johtuvat FCG:n tutkimuksen perusteella välipohjan eristeessä

olevasta mikrobivauriosta. Jos rakenne korjataan, vaurioitunut välipohjan eriste tulee poistaa. Turvaavana toimenpiteenä, välipohjasta mahdollisesti leviävien epäpuhtauksien pääsy luokkien sisäilmaan tulee estää.

 

Koulun B-osassa (liikuntasalisiipi) sisäilmaongelmat johtuvat tämän tutkimuksen perusteella maanvastaisten seinien mineraalivillaeristeissä olevista mikrobivaurioista, sekä alapohjassa olevan

toja-eristeen lievästä mikrobivauriosta. Jos rakenteet korjataan, tulee vaurioituneet eristeet poistaa.

 

Pertti Lukkarinen, Siun sote työterveysylilääkärin yhteenvetona 12.12.2017 henkilökunnan oirekyselytuloksista todetaan, että Työterveyslaitoksen suosituksiin nähden ylitykset ovat olleet vähäisempiä ja näyttäisi siltä että kyselytulokset eivät viittaa kosteus- ja homevauriotyyppiseen sisäilmahaittaan, vaan muihin vähemmän pitkäaikaista terveyshaittaa aiheuttaviin sisäilma-/ympäristöhaittatekijöihin.

 

Oppilaille on myös tehty oirekysely (n=101)  ja 8 luokkalaisille terveystarkastukset. Kyselyn perusteella on kohdennettu sisäilmatutkimuksia. Oppilaiden kyselyssä esille nousi joka viikko koettuna tunkkainen (huono) ilma (60,4%) ja kuiva ilma (37,6%), oireista joka viikko koettiin väsymys (56,4%), silmien kutina, kirvely tai ärsytys (36,4%) ja nenän ärsytys, tukkoisuus ja vuoto (36,6%)

 

Jatkotoimenpiteet:

 

Tekninen toimi tekee A- ja B osaan suunnitelman tarvittavista käyttöä turvaavista korjaustoimenpiteistä, jotta sisäilmaan ei pääse epäpuhtauksia rakenteista. Tiloihin voidaan hankkia tarpeen mukaan myös ilmanpuhdistimia. Mahdolliset korjaustoimenpiteet pyritään suorittamaan hiihtoloma (10) viikolla.

 

5.2.2018 klo 15 pidetään henkilökunnalle sisäilmainfo tutkimustuloksista yläkoulun ruokalassa. 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jenni Ylikotila puh. 040 3556 320 jenni.ylikotila@heinavesi.fi


Yläkoulun tutkimusraportti 17.1.2018

Yläkoulun oppilaiden yhteenveto 2018

 ------------------

 

SISÄILMATIEDOTE: 25.10.2017

 

Sisäilmaongelmien selvitystyöhön osallistuu Heinäveden kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden edustajista koottu monialainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajia mm. teknisen toimen, työterveyshuollon, työsuojelun, yleishallinnon, sivistystoimen ja/tai kunnan muun hallinnon aloilta tarpeen ja käsiteltävien kohteiden mukaan.

 

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 25.10.2017 käsittelemään koulukeskuksen kiinteistöjen sisäilma-asioita.

Yläkoulussa on osan henkilökunnan osalta koettu sisäilmaoireita. Heinäveden kunta / tekninen toimi on tehnyt tiloissa, joissa oireita on koettu (kuvisluokka ja tilat 100-siiven yläkerta) rakenteiden korjaustoimenpiteitä rakennusmestari Markku Venäläisen johdolla.  Kattotilat on avattu ja alipaineistettu.  Katon mahdolliset vuotokohdat on tiivistetty ja eristeet tarkistettiin. Eristeet olivat kuivat. Kolme opettajaa henkilökunnasta on siirretty ko. tiloista toisiin tiloihin (lukio ja Otto Kotilaisen koulu) opettamaan. Henkilökunnan ja oppilaiden oireita seurataan. Tekninen toimi tilaa yläkoululle jatkotutkimukset ilma- ja pyyhintä näytteet, joiden avulla selvitetään sisäilman laatua.

Heinäveden kunnalla on menossa hankesuunnitelma, jolla arvioidaan yläkoulun korjaustarpeita ja tilojen jatkokäyttöä pienevän oppilasmäärän suhteen. Korjausten kannattavuutta ja rakennuksen elinkaarta arvioidaan tulevaan käyttötarpeeseen nähden.

Lisätietoja kiinteistöjen kunnon osalta:

 

31.10.2017 saakka vs. tekninen johtaja Jyrki Tiippana

1.11.2017 alkaen tekninen johtaja Jenni Ylikotila

rakennustarkastaja Markku Venäläinen