Kuntatietoa ja hallinto

Viranhaltijapäätökset 1.10.2020 alkaen

Viranhaltijapäätökset 1.10.2020 alkaen

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Virahaltijapäätökset ovat nähtävillä tietoverkossa muutoksenhaun ajan, jonka jälkeen päätöksiä voi tiedustella kunnan arkistosta hallintosihteeri Tiina Hämäläiseltä.

Hallintosihteeri Tiina Hämäläinen

puh. 040 7101 937,  tiina.hamalainen@heinavesi.fi