Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kermanrannantie 7, 79700  Heinävesi

 

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN

puh: 040 5224 985, paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoito-/varhaiskasvatuspalveluja niin, että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.

Sen lisäksi yhdessä koulupuolen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

 

Opetushallitus päätti 18.10.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman pe­rus­teet, joista tuli ensimmäistä kertaa normi, joka ohjaa var­hais­kas­va­tuk­sen toteutumista. Päätös edellytti kunnalta paikallisen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laatimista noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. Heinävesi osallistui yhdessä Joensuun seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) kanssa seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia lapsia, jotka ovat varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, perhepäiväkodissa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa. Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2017 alkaen ja sitä on päivitetty tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2020 alkaen tässä.

 

SOSIAALIASIAMIES

Varhaiskasvatus on kuulunut sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen jo aiemman varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) nojalla, sillä sen 13 a §:ssä säädettiin varhaiskasvatukseen sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000). Tämän, niin kutsutun asiakaslain 24 §:ssä säädetään sosiaaliasiamiehestä ja hänen tehtävistään.

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta muun muassa neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §).

Lisätietoa: Sosiaaliasiamiehen internetsivuilta www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies