Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoitopalveluja.

Kermanrannantie 7, 79700  Heinävesi

Varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen

Puh: 040 522 4985
paula.ukkonen@heinavesi.fi

Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040 7101 937
tiina.hamalainen@heinavesi.fi

Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa -kysely

 

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoitopalveluja niin, että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen päivähoitopaikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki kuntalisineen.

Sen lisäksi yhdessä koulupuolen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö

Opetushallitus on 18.10.2016 päättänyt Varhaiskasvatussuunnitelman pe­rus­teet, joista tulee ensimmäistä kertaa normi, joka ohjaa var­hais­kas­va­tuk­sen toteutumista.

Päätös edellyttää kunnalta paikallisen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laatimista noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. Pai­kal­li­set varhaiskasvatussuunnitelmat on otettava käyttöön 1.8.2017.

Perusteet oheisessa linkissä: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet

Heinävesi osallistuu yhdessä Joensuun seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kon­tio­lah­ti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) kanssa seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia lapsia, jotka ovat päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai mukana avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Osoitteesta www.joenvasu.blogspot.fi löytyy blogisivut, joilla on tietoa uudesta seudullisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Blogissa esitetään myös kysymyksiä huoltajille liittyen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

 

Alta voit hakea sisältöä tämän sivun alasivuilta.

Esiopetus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä.

Lue lisää

Päivähoito

Lasten päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille. 

Lue lisää

Lasten hoidon tuet

Lapsi, joka on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa, on oikeutettu vanhemmille...

Lue lisää

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisille järjestettävää toimintaa Heinävedellä.

Lue lisää

Asiakasmaksut

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 lukien.

Lue lisää