Työ ja elinkeino

Työllisyystyöt

Palkataan TE- toimiston myöntämällä palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella pitkäaikaistyöttömiä/ nuoria työttömiä hallintokuntiin ja Siun soten yksiköihin määräaikaisiin tehtäviin kunnanhallituksen vahvistaman työllistämissuunnitelman mukaan.

Yhteystiedot

 

Anna-Liisa Mujunen

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

p. 050 522 8826

heinavedenkoulupuisto@hotmail.com

 

Janne Korhonen

Työpajaohjaaja

p. 040 8291 455

janne.korhonen@heinavesi.fi


Sanna Kosunen

Etsivän nuorisotyön ohjaaja

p. 040 8392 530

sanna-maria.kosunen@heinavesi.fi

 

Jyrki Tiippana

Metsätalousinsinööri

p. 0400 172 203

jyrki.tiippana@heinavesi.fi