Kuntatietoa ja hallinto

Tiejaosto

Tiejaosto päättää yksityistielaissa kunnalle ja tielautakunnalle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Esittelijänä tiejaostossa toimii tiejaoston sihteeri. Tekninen lautakunta valitsee tiejaoston.