Kuntatietoa ja hallinto

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa rakentamiseen liittyvän lainsäädännön määräämistä viranomaistehtävistä.

Tekninen lautakunta 2017 - 2021

Tekninen lautakunta

1. päättää yksityistielaissa kunnalle ja tielautakunnalle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Toimii kunnan tielalutakuntana;

2. toimii hulevesiviranomaisena, ilmansuojeluviranomaisena ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisena;

3. päättää rakennusluvista siltä osin kuin näitä tehtäviä ei ole siirretty rakennustarkastajalle;

4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamisluvasta koskien vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi;

5. päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista;

6. antaa käyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen;

7. päättää kunnallisista jätehuoltomääräyksistä;

8. hyväksyy katusuunnitelmat;

9. ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen rakennusluvan edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella. 

Esittelijänä lautakunnassa toimii teknisen toimen toimialapäällikkö.

Puheenjohtaja

Luostarinen Tiina (SDP)

Varapuheenjohtaja

Honkonen Veijo (KESK)

 

Jäsenet

Hiltunen Ari (SDP)

Taskinen Päivi (KD)

Timonen Jorma (PS)

 

 

 

 

Varajäsenet

Asikainen Lassi (SDP)

Kinnunen Torsti (KESK)

Särkkämäki Kirsi (SDP)

Taskinen Matti (KD)

Roivas Tarja (KOK)