Kuntatietoa ja hallinto

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa rakentamiseen liittyvän lainsäädännön määräämistä viranomaistehtävistä.

Tekninen lautakunta 2013 - 2016

Tekninen lautakunta vastaa maankäytön suunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistöjen ja maa-alueiden hoi­dosta sekä niiden kunnossapidosta ja käytöstä, liikenneturvallisuustyöstä, jätelain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, toimialansa laitosten toiminnasta sekä rakennussuojelulain ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, siltä osin kun edellä mainittuja tehtäviä ei ole tässä hallintosäännössä määrätty kunnanhallituksen ratkaistavaksi.Esittelijänä lautakunnassa toimii teknisen toimen toimialapäällikkö.

Puheenjohtaja

Laitinen Ilpo (KOK)

Mäntylahdentie 8 A, 79910 Kerma

Puh työ 044 3817 789
ilpo.laitinen@heinavesi.fi
laitinen.ilpo@gmail.com 

Varapuheenjohtaja

Kinnunen Torsti (KESK)

Rantatie 8, 79700 Heinävesi

Puh. 040 8326 020
torsti.kinnunen@heinavesi.fi
torsti.tapio.kinnunen@gmail.com 

Jäsenet

Asikainen Lassi (SDP)

Mäntylahdentie 28b, 79910 Kerma

Puh. 0500 161 053
lassi.asikainen@heinavesi.fi
lassi.asikainen@hotmail.com

Koponen Markku (PS)

Koulutie 3 A 1, 79700 Heinävesi

Puh. 0400 375 925
markku.koponen@heinavesi.fi
make.koponen@gmail.com

Räsänen Kristiina (KESK)

Vallantie 128 B, 79810 Karvionkanava

Puh. koti 0400 198 794
Puh. työ 040 7101 936
kristiina.rasanen@heinavesi.fi

Roivas Tarja (KOK)

Valkeisentie 71, 79700 Heinävesi

Puh. 040 7076 544
tarja.roivas@heinavesi.fi
tarja.roivas@gmail.com

Luostarinen Tiina (SDP)

tiina.luostarinen@heinavesi.fi

Varajäsenet

Simelius Veikko (KOK)

Järvenpää Markus (KESK)

Valkeisentie 1, 79700 Heinävesi

Puh. 040 574 2534
jarvenpaa.markus@luukku.com 

Happonen Reijo (SDP)

Voutilainen Matti (PS)

Vesakkotie 8, 79700 Heinävesi

Puh. 046 5966119
matinboxi@hotmail.com

Turunen Liisa (KESK)

Luostaritie 37 B, 79820 Varistaipale

Puh. 040 5282 578
lissu.turunen@gmail.com

Paatero Ulla (KOK)

Tuliniementie 10, 79700 Heinävesi

Puh. 040 5745 992
ulla.paatero@pp.inet.fi

Mäkelä Marianne (SDP)