Kuntatietoa ja hallinto

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat  toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tarkastuslautakunta 2017 - 2021

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja  talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja

Paatero Ilkka (KOK)

Varapuheenjohtaja

Mäkinen Jari (SDP

Jäsenet

 

Hartikainen Veli-Pekka (KESK)

Kervinen Mervi (KESK)

Tuovinen Sari (PS)

  

Varajäsenet

Numminen Kalevi (KOK)

Rautianen Reino (SDP)

Virnes Jaana (KESK)

Vauhkonen Anna (KESK)

Hirvonen Jaana (PS)