Kuntatietoa ja hallinto

Talousarviot

Heinäveden kunnan talousarviot.

Alla ladattavat talousarviot

  • Talousarvio 2015, Osa 1, avaa tästä
    (Yleisperustelut, Strategia, Osastokartta, Talousarvio lautakunnittain (tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, perusturvalautakunta))
  • Talousarvio 2015, Osa 2, avaa tästä
    (Talousarvio lautakunnittain; sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta, Henkilöstö-ja organisaatiokaaviot, Investoinnit, Tulos- ja rahoitussuunnitelmat, Lainat, Nettomenojen muutos, Laskennallinen vesihuoltolaitos, Kuntakonserni)
  • Talousarvio 2016, avaa tästä
  • Talousarvio 2017, avaa tästä