Kuntatietoa ja hallinto

Talousarviot

Heinäveden kunnan talousarviot.

Alla ladattavat talousarviot

 • Talousarvio 2015, Osa 1, avaa tästä
  (Yleisperustelut, Strategia, Osastokartta, Talousarvio lautakunnittain (tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, perusturvalautakunta))
 • Talousarvio 2015, Osa 2, avaa tästä
  (Talousarvio lautakunnittain; sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta, Henkilöstö-ja organisaatiokaaviot, Investoinnit, Tulos- ja rahoitussuunnitelmat, Lainat, Nettomenojen muutos, Laskennallinen vesihuoltolaitos, Kuntakonserni)
 • Talousarvio 2016, avaa tästä
 • Talousarvio 2017, avaa tästä
 • Talousarvio 2018, Osa 1, avaa tästä                                                                              
  (Yleisperustelut, Strategia, Lautakuntien talousarviot (tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, sivistystoimi, tekninen toimi)
 • Talousarvio 2018, Osa 2, avaa tästä                                                                                                                  
  (Lautakuntien talousarviot, Henkilöstö, Investointiosa, Laskelmat, Kuntakonserni, Kunnan Veshuoltolaitos)
 • Talousarvio 2019, avaa tästä
 • Talousarvio 2020, avaa tästä
 • Talousarvio 2021, avaa tästä
 • Talousarvio 2022, avaa tästä
 • Talousarvio 2023 osa 1
 • Talousarvio 2023 osa 2