Kuntatietoa ja hallinto

Siun sote -neuvottelukunta

Siun sote -neuvottelukunnassa on viisi valtuuston valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Siun sote -neuvottelukunnan esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Siun sote nimeää asiantuntijajäsenen neuvottelukuntaan.


Neuvottelukunta tuo esille paikallista asiantuntemusta Siun soteen ja toimii hallinnollisesti kuntalain mukaisena toimikuntana.


Neuvottelukunnan tehtävänä on,

  1. esityksen tekeminen kunnanhallitukselle Siun soten tuottamien palvelujen kehittämisestä;
  2. käsitellä Siun soten toimintakatsaukset ja seurata sote-palvelujen toteutumista;
  3. Siun soten ja Heinäveden kunnan palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen;
  4. lausuntojen valmisteleminen kunnanhallitukselle kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa;
  5. osallistua hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seurata hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista;
  6. kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita ja järjestöjen/yhdistysten edustajia;
  7. asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistemaan asioita neuvottelukunnalle.

neuvottelukunta.png

 

Siun soten edustajat

Tarja Hallikainen

perhe- ja sosiaalipalveluista vammaispalvelujen palvelujohtaja

tarja.hallikainen@siunsote.fi

Laaninen Leena

palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
leena.laaninen@siunsote.fi

 

Esittelijä

Kasonen Maarika
kunnanjohtaja
040 5505 811
maarika.kasonen@heinavesi.fi