Kuntatietoa ja hallinto

Siun sote -neuvottelukunta

Siun sote -neuvottelukunnassa on viisi valtuuston valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Siun sote -neuvottelukunnan esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Siun sote nimeää asiantuntijajäsenen neuvottelukuntaan.


Neuvottelukunta tuo esille paikallista asiantuntemusta Siun soteen ja toimii hallinnollisesti kuntalain mukaisena toimikuntana.


Neuvottelukunnan tehtävänä on,

  1. esityksen tekeminen kunnanhallitukselle Siun soten tuottamien palvelujen kehittämisestä;
  2. käsitellä Siun soten toimintakatsaukset ja seurata sote-palvelujen toteutumista;
  3. Siun soten ja Heinäveden kunnan palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen;
  4. lausuntojen valmisteleminen kunnanhallitukselle kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa;
  5. osallistua hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seurata hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista;
  6. kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita ja järjestöjen/yhdistysten edustajia;
  7. asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistemaan asioita neuvottelukunnalle.

 

Puheenjohtaja


Hartikainen Veli-Pekka
Takunlahdentie 6, 79810 Karvionkanava
0500 894 296
veli-pekka.hartikainen@heinavesi.fi
veli.pekka.hartikainen@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja

Ruotsalainen Anu
Haukilammentie 6, 79700 Heinävesi
050 369 0912
ruotsalainenanu1@gmail.com

Jäsenet

Silvennoinen Esa
Kaivokuja 3, 79700 Heinävesi
040 740 9405
esa.silvennoinen@heinavesi.fi

Virnes Jaana

Keinonen Mikko
mikko.keinonen@heinavesi.fi

Siun soten edustajat

Hallikainen Tarja
palvelujohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut

Laaninen Leena
palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut

Karttunen Mervi
palvelujohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Esittelijä

Kasonen Maarika
va. kunnanjohtaja
040 5505 811
maarika.kasonen@heinavesi.fi