Kuntatietoa ja hallinto

Sisäilmatiedotteet

SISÄILMATIEDOTE: 2.11.2017 / TERVEYSKESKUS

Siun soten, Heinäveden kunnan sekä Islabin työntekijöistä koostunut sisäilmatyöryhmä kokoontui 10.10.2017 käsittelemään terveyskeskuksen sisäilma-asioita.

FCG suunnittelu ja tekniikan tekemien rakennetutkimusten perusteella rakennuksessa on vaurioita, joilla on merkitystä sisäilman laatuun ja jotka vaativat erillistä korjaussuunnittelua, kustannusarviota ja korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen ulkoseinärakenteessa on eri näytteissä vaihtelevasti mikrobivaurioita. Korjauksen suunnittelu alkaa heti ja tehdään yhteistyössä Siun soten asiantuntijoiden kanssa.  Suunnitteluun vaikuttaa myös loppuvuoden aikana valmistuva Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluiden palvelurakennesuunnitelma.

Työntekijöille on pidetty tiedotustilaisuus 2.11.2017.

 

Lisätietoja kiinteistöjen kunnon osalta:

tekninen johtaja Jenni Ylikotila p. 040 3556 320

rakennustarkastaja Markku Venäläinen 040 7033 605

työsuojelupäällikkö Jyrki Tiippana p. 0400 172 203

Sisäilmalausunto

-----------------

SISÄILMATIEDOTE: 25.10.2017 / MONITOIMITALO JA YLÄKOULU

Sisäilmaongelmien selvitystyöhön osallistuu Heinäveden kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden edustajista koottu monialainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajia mm. teknisen toimen, työterveyshuollon, työsuojelun, yleishallinnon, sivistystoimen ja/tai kunnan muun hallinnon aloilta tarpeen ja käsiteltävien kohteiden mukaan.

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 25.10.2017 käsittelemään koulukeskuksen kiinteistöjen sisäilma-asioita.

Monitoimitalo:

Monitoimitalolla on tehty Heinäveden kunnan tilaamana koulukeskuksen hankesuunnitelmaan liittyen rakennetutkimuksia. Tutkimukset on tehty 6.9.2017  FCG  suunnittelu ja tekniikka toimesta. Tutkimuksilla haluttiin selvittää kiinteistön kuntoa peruskorjausta varten.

Tutkimuksissa todettiin monitoimitalossa mittavia mikrobivaurioita sekä ulkoseinien, että sokkeleiden eristekerroksissa. Vuotoilmareittien kautta sisälle kulkeutuessaan mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.

Tutkimustulosten takia tekninen toimi käynnistää välittömästi jatkotoimenpiteet sisäilman laadun mittaamiseksi ja vuotoilmareittien kartoittamiseksi. Tilojen osalta tutkitaan myös henkilöstön oireilua.

Rakennuksen korjaaminen vaatii mittavia investointeja ja korjausten kannattavuutta tulee verrata rakennuksen tulevaan elinkaareen ja käyttötarpeeseen.

Heinäveden yläkoulu

Yläkoulussa on osan henkilökunnan osalta koettu sisäilmaoireita. Heinäveden kunta / tekninen toimi on tehnyt tiloissa, joissa oireita on koettu (kuvisluokka ja tilat 100-siiven yläkerta) rakenteiden korjaustoimenpiteitä rakennusmestari Markku Venäläisen johdolla.  Kattotilat on avattu ja alipaineistettu.  Katon mahdolliset vuotokohdat on tiivistetty ja eristeet tarkistettiin. Eristeet olivat kuivat. Kolme opettajaa henkilökunnasta on siirretty ko. tiloista toisiin tiloihin (lukio ja Otto Kotilaisen koulu) opettamaan. Henkilökunnan ja oppilaiden oireita seurataan. Tekninen toimi tilaa yläkoululle jatkotutkimuksena materiaalinäytteet, joiden avulla selvitetään sisäilman ja rakennuksen kuntoa laatua.

Heinäveden kunnalla on menossa hankesuunnitelma, jolla arvioidaan yläkoulun korjaustarpeita ja tilojen jatkokäyttöä pienevän oppilasmäärän suhteen. Korjausten kannattavuutta ja rakennuksen elinkaarta arvioidaan tulevaan käyttötarpeeseen nähden.

Lisätietoja kiinteistöjen kunnon osalta:

31.10.2017 saakka vs. tekninen johtaja, työsuojelupäällikkö Jyrki Tiippana puh. 0400 172 203

1.11.2017 alkaen tekninen johtaja Jenni Ylikotila puh. 040 3556 320

rakennustarkastaja Markku Venäläinen puh. 040 7033 605

Sisäilmalausunto 

Keski-Savon ympäristötoimen terveystarkastajien lausunto terveydellisistä olosuhteista

-------------------------