Varhaiskasvatus ja koulutus

Otto Kotilaisen koulu

Otto Kotilaisen koulussa on perusopetuksen luokat 1-6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta. Saman katon alla toimivat myös esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta.

Otto Kotilaisen koulussa on perusopetuksen luokat 1 - 6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta.

Saman katon alla toimivat myös esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta.

Otto Kotilaisen koululla on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Koulun antama opetus vahvistaa oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana. Opetus luo sivistyksellistä pääomaa ja turvaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Opetus kartuttaa monipuolista osaamista ja kulttuurista pääomaa.

Otto Kotilaisen koulussa työtä tehdään rakentavassa yhteistyössä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Otto Kotilaisen koulussa kannustetaan kaikkia vastuullisuuteen ja jokaisen työn arvostamiseen. Yhteisesti huolehditaan oppimisympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta

https://peda.net/heinavesi/ejp/okk

Otto Kotilaisen koulu

Keskuksenkuja 2, 79700  Heinävesi

Sähköposti muotoa:  etunimi.sukunimi@heinavesi.fi

Rehtori Aki Tölli

Puh. 040 7076 530
aki.tolli@heinavesi.fi

Opettajien huone

Puh. 040 568 1061

1. lk Saila Lehvonen

Puh. 040 580 6853

2.a lk Maarit Repo-Leppänen

Puh. 040 652 7505

2.b lk Eija Leskinen

Puh. 040 593 9179

3.a lk Saila Miinalainen

Puh. 040 580 2989

3.b lk Hannu Räisänen

Puh. 040 716 4513

4. lk Pekka Huttunen

Puh. 040 706 2528

5. lk Anna-Kaisa Kukkonen-Madi

Puh. 040 529 8713

6.a lk Anna-Leena Räisänen

Puh. 040 676 6417

6.b lk Anniina Harinen

Puh. 040 593 9604

Marja-Leena Penttinen

Pienluokka

Puh. 040 7539 143

Aki Tölli

Pienryhmä

Puh. 040 7076 530

Anne Vattulainen

Erityisopetus

Puh. 040 8285 247

Elina Mustonen

Englanti 3. - 5. lk

Puh. 040 7101 927

Riitta Turpeinen

Englanti 6. lk

Puh. 040 7101 954

Minna Voutilainen

Ruotsi 6. lk

Tuomo Hokka

Musiikki

Puh. 040 7101 954

Esiopetus

Jaana Jääskeläinen

Lastentarhanopettaja 

Marika Rossi

Lastentarhanopettaja

puh. 040 7502 696

Linkkejä