Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

Karvion koulun vs. rehtorin päätös 5.2.2018, lukuvuosisuunnitelman muutos / Karvion koulu

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 2.5.2018, Palkkaluetteloiden tarkastus maaliskuu 2018

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 2.5.2018, Yläkoulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen/täydentäminen

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 2.5.2018, Lukion lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen/täydennys

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 8.5.2018, Palkkaluetteloiden tarkastus maaliskuu 2018

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 18.5.2018, Yäkoulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen/täydennys

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 22.5.2018, Yläkoulun ja lukion päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 22.5.2018, Koulunkäynninohjaajan valinta ajalle 7.8.2018-1.6.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 22.5.2018, Luokanopettaja valmistavassa opetuksessa ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 22.5.2018, Perusopetuksen sivutoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2018-1.6.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 22.5.2018, Perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2018-1.6.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 30.5.2018, Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka toistaiseksi

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 24.5.2018, Luokanopettajan viran täyttäminen ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 24.5.2018, Luokanopettajan viran täyttäminen ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 24.5.2018, Otto Kotilaisen koulun ja Karvion koulun erityisopettajan virka ajalle 1.8.2018-31.7.2019

 Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 6.6.2018, Yläkoulun ja lukion päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 2.8.2018, Heinäveden yläkoulun ja lukion apulaisrehtori

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 9.8.2018, Yläkoulun ja lukion kuvaamataidon tuntiopettajan sijaisuus 1.8.2018-1.6.2019