Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 29.10.2018, yläkoulun ja lukion lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 31.10.2018, Otto Kotilaisen koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 19.11.2018, Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden täyttäminen ajalle 23.12.2018 - 2.6.2019

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätös 12.12.2018, Ravitsemistyöntekijöiden valinta, 2 kpl