Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

 

Kunnanmetsätalousinsinöörin päätökset

23.4.2019 § 4  Tieavustusten jako 2018

 - Liite:  Järjestäytyneiden teiden tieavustukset 2018

Ruoka- ja puhtauspalvelupäälikön päätös 20.9.2019, Irtisanoutuminen ruokapalveluesimiehen virasta 1.3.2020 alkaen

 

Hallintosihteerin päätökset

Päätös 31.10.2019 § 1 Tutkimusluvan myöntäminen Heinäveden kunnan arkistoon

 

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 26.5.2020. Luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2020-31.7.2021

otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 26.5.2020. Resurssiopettajan palkkaaminen erityisopetukseen ajalle 10.8.2020-31.7.2021