Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

 

Kunnanmetsätalousinsinöörin päätökset

23.4.2019 § 4  Tieavustusten jako 2018

 - Liite:  Järjestäytyneiden teiden tieavustukset 2018

Ruoka- ja puhtauspalvelupäälikön päätös 20.9.2019, Irtisanoutuminen ruokapalveluesimiehen virasta 1.3.2020 alkaen

 

Hallintosihteerin päätökset

Päätös 31.10.2019 § 1 Tutkimusluvan myöntäminen Heinäveden kunnan arkistoon

 

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 26.5.2020. Luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2020-31.7.2021

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 26.5.2020. Resurssiopettajan palkkaaminen erityisopetukseen ajalle 10.8.2020-31.7.2021

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 8.6.2020, Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2020, Perusopetuksen kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2020,Lukion ja perusopetuksen yhteisen uskonnon, psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan viran täyttäminen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2020, Heinäveden yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2020, Peruskoulun ja lukion yhteisen musiikin tuntiopettajan viran täyttäminen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2020, Peruskoulun sivutoimisen tuntiopettajan (opetusaineena tekninen työ) viran täyttäminen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 8.6.2020, Luokanopettaja valmistavassa opetuksessa määräajaksi

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 8.6.2020, Yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan virka määräajalle.

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 8.6.2020, Heinäveden yläkoulun matemaattisten aineiden lehtorin sijaisuus

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 11.8.2020, Koulunkäynninohjaajan valinta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 10.8.2020 alkaen

Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 11.8.2020, Yläkoulun päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuus määräajalle 10.8.2020-5.6.2021