Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätös 12.12.2018, Ravitsemistyöntekijöiden valinta, 2 kpl

 

Kunnanmetsätalousinsinöörin päätökset

23.4.2019 § 4  Tieavustusten jako 2018

 - Liite:  Järjestäytyneiden teiden tieavustukset 2018

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 10.6.2019, Yläkoulun ja lukion päätoimisen tuntiopettajan (opetusaineena äidinkieli ja kirjallisuus) virka 1.8.2019 - 31.7.2020

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 4.6.2019, Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 24.5.2019, Yläkoulun ja lukion musiikin tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019 - 30.5.2020

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 24.5.2019, Yläkoulun ja lukion yhteinen kuvaamataidon tuntiopettajan virka ajalle 1.8.209 - 30.5.2020

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 24.5.2019, Kotitalouden tuntiopettajan valinta määräajalle 1.8.2019 - 30.5.2020

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 24.5.2019, Peruskoulun sivutoiminen tuntiopettajan virka (opetusaineena tekninen työ) ajalle 1.8.2019 - 30.5.2020

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 3.6.2019, Otto Kotilaisen koulun luokanopettajan viran täyttäminen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 3.6.2019, Resurssiopettajan palkkaaminen erityisopetukseen ajalle 7.8.2019 - 31.7.2020

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 13.6.2019, Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen