Kuntatietoa ja hallinto

Muut viranhaltijat

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 2.8.2018, Heinäveden yläkoulun ja lukion apulaisrehtori

Yläkoulun ja lukion rehtorin päätös 9.8.2018, Yläkoulun ja lukion kuvaamataidon tuntiopettajan sijaisuus 1.8.2018-1.6.2019

Otto Kotilaisen koulun rehtorin päätös 14.8.2018, Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Otto Kotilaisen koululle.