Asuminen ja ympäristö

Liikenne, katu ja vesihuoltoverkostot sekä yksityistiet

Tietoa kunnan liikenne, katu ja vesihuoltoverkostoista sekä yksityisteistä,

Kaavatiet

Heinäveden kunnan kaavateiden hoito ja kunnossapito

Heinäveden kunnassa on kunnan ylläpitämiä kaavateitä yhteensä n. 18,4 km.
Keskustasta rantaan menevän Kermanrannantien kunnossapito kuuluu Tieliikelaitokselle

Markku Venäläinen

Rakennustarkastaja

Puh. 040 7033 605
markku.venalainen@heinavesi.fi 

Puhdasvesihuolto

Heinäveden kunta toimittaa veden kirkonkylän kaava-alueen sekä Polvijärven, Raaminmäen ja Kerman runkolinjojen alueelle Polvijärven pohjavedenottamolta.

Palokki-Varistaipale-Karvion ja Kohmanniemi-Takunniemi runkolinjojen alueille vesi johdetaan Tuusniemen puolelta Koillis-Savon Vesi Oy:n toimesta. Leväniemen alueella on oma kaivo, josta vesi johdetaan alueen verkostoon.

Jätevesihuolto

Kirkonkylän, Kerman, Karvion ja Valamon seutujen toiminta-alueilla jätevesihuollosta vastaa kunta.

Markku Venäläinen

Rakennustarkastaja

Puh. 040 7033 605
markku.venalainen@heinavesi.fi 

Päivystys virastoajan ulkopuolella, puh. 040 555 3037

Yksityistieavustukset, -toimitukset ja yksiköinnit sekä muut yksityistiepalvelut

Kolmijäseninen teknisen lautakunnan alainen tiejaosto toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa itsenäisenä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena sekä yksityistieverkon suunnitelmallisena kehittäjänä myöntäen avustuksia ja suorittaen katselmuksia ja toimituksia. 

Tiejaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa tai toimituskokouksiin tarvittaessa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan vähintään 700 metriä pitkille järjestäytyneille yksityisteille. Avustusten haku tehdään kolmen vuoden välein. Avustukset jaetaan automaattisesti vuoden 2016 tapahtuneen haun mukaisesti määrärahojen puitteissa vuosittain. Seuraava haku tapahtuu keväällä 2019. Avustukset ovat maksussa kesäkuun loppuun mennessä. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan avustusperusteisiin liittyvät muutokset tiejaoston sihteerille. 

Perusparannusavustusten kunnan osuudet haetaan ja maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen, kun ely-keskukselta on saapunut maksatuspäätös omasta avustusosuudestaan. 

Heinäveden kunnassa on järjestäytyneitä yksityisteitä n. 690 km, joista kunnanavustusta saa n. 350 km.

Hakemus tiekunnan perustamiseksi löytyy täältä.

Avustuskriteerit

  • Tiekunnan tulee olla perustettu.
  • Avustetaan viimeiseen vakituisesti asuttuun talouteen (pitää olla kirjoilla kiinteistössä), tiekunnan tiehen kuuluvat osuudet.
  • Vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 700 m.
  • Yksikkömaksuja tulee olla kerättynä vähintään 20 % menoista. Tiekuntien tilitietoja tarkastetaan pistokokein.
  • Kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Heinäveden alueella oleva osuus.
  • Tammenlehvätunnuksen omaavien veteraanien tai heidän leskiensä tienpidon kustannuksia avustetaan tiejaoston erikseen vahvistamien kriteerien ja avustushakemuksen yhteydessä toimitettujen tositteiden perusteella.

Järjestäytyneiden yksityisteiden, jotka ovat ns. valtionavustuskelpoisia ja jotka suunnittelevat perusparannuksia, tulisi antaa ennakkotietoa hankkeistaan tiejaostolle viimeistään heinäkuun loppuun mennessä määrärahatarpeen kartoittamiseksi seuraavalle vuodelle.

Perusparannuksen kuntaosuushakemus tulostettavaksi ja täytettäväksi (PDF)

Jyrki Tiippana

Tiejaoston sihteeri 

Puh. 0400 172 203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi