Asuminen ja ympäristö

Liikenne, katu ja vesihuoltoverkostot sekä yksityistiet

Tietoa kunnan liikenne, katu ja vesihuoltoverkostoista sekä yksityisteistä,

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Heinävedellä on tehty uusi liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran sekä Joroisten sekä Ely-keskuksen kanssa. Konsulttina toimi Linea konsultit.

Heinäveden liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvä liikenneympäristön toimenpideohjelma löytyy tästä linkistä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittynyt kysely löytyy tästä linkistä.

 Heinäveden onnettomuusanalyysit löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja antaa kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana p. 0400-172203.

 

 

Kaavatiet

Heinäveden kunnan kaavateiden hoito ja kunnossapito

Heinäveden kunnassa on kunnan ylläpitämiä kaavateitä yhteensä n. 18,4 km.
Keskustasta rantaan menevän Kermanrannantien kunnossapito kuuluu Tieliikelaitokselle.

Markku Venäläinen

Rakennustarkastaja

Puh. 040 703 3605
markku.venalainen@heinavesi.fi 
 

 

Puhdasvesihuolto

Heinäveden kunta toimittaa veden kirkonkylän kaava-alueen sekä Polvijärven, Raaminmäen ja Kerman runkolinjojen alueelle Polvijärven pohjavedenottamolta.

Palokki-Varistaipale-Karvion ja Kohmanniemi-Takunniemi runkolinjojen alueille vesi johdetaan Tuusniemen puolelta Koillis-Savon Vesi Oy:n toimesta. Leväniemen alueella on oma kaivo, josta vesi johdetaan alueen verkostoon.

 

Veden tutkimustulokset:

Polvijärven, kirkonkylän ja Raaminmäen sekä Kerman alue:

7.2.2017, 8.5.2017, 10.8.2017, 6.11.2017, 13.2.2018, 7.5.2018 Polvijärvi, 7.5.201822.5.2018, 8.8.2018, 6.11.2018,

Karvion alue:

9.2.2017, 8.5.2017, 9.8.2017, 6.11.2017, 8.2.2018, 7.5.2018, 14.8.2018, 8.11.2018,

Leväniemen alue:

9.2.2017, 13.6.2017, 9.11.2017, 8.2.2018, 19.6.2018, 5.9.2018, 17.9.2018, 8.11.2018,

Jätevesihuolto

Kirkonkylän, Kerman, Karvion ja Valamon seutujen toiminta-alueilla jätevesihuollosta vastaa kunta.

Voimassaolevat vesi- ja jätevesitaksat:

Puhdas vesi 2,13 €/m3 + alv. 24% = 2,64 €/m3
Jätevesi 2,80 €/m3 + alv. 24% = 3,47 €/m3 
Umpi- ja sakokaivolietemaksu 8,50 €/m3 + alv. 24% = 10,54 €/m3

Vesi- ja jätevesiliittymistä perittävät perusmaksut:

(Hinnat vesi- ja viemäriliittymästä yhteensä)
Kirkonkylän toiminta-alue:

Omakoti- ja paritalot:   50,00 € + alv. 24% = 62,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:    203,24 € + alv. 24% = 252,02 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 341,46 € + alv. 24% = 423,41 €/vuosi

Haja-asutusalueiden perusmaksuja korotettiin yllä olevasta 1.4.2016 siten, että uudet
taksat ovat:

Karvion ja Kerman toiminta-alueilla:
Omakoti- ja paritalot:   155,00 € + alv. 24% = 192,20 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 853,65 € + alv. 24% = 1058,53 €/vuosi

Valamon seutu:
Omakoti- ja paritalot:   155,00 € + alv. 24% = 192,20 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienrivitalot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerrostalot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: kts. tiedot vesihuoltolaitoksen taksasta alla olevasta linkistä.

Tutustu voimassa olevaan vesihuoltotaksaan tästä ja palvelumaksuhinnastoon tästä.

Lisätietoja vesilaskutuksesta löytyy tästä.

Tietoa Heinäveden Polvijärvellä tuotetun veden kovuudesta ja sen vaikutuksesta kodinkoneisiin löydät tästä.

Tiedäthän, että vesimittarin lukematiedon voit ilmoittaa myös nettisivujemme linkin kautta, vaikka joka laskutuskaudelle (3 kuukauden välein), jolloin saat aina todelliseen kulutukseen perustuvan laskun.

Vesihuoltolaitokseen liittyminen


Täytä vesihuoltolaitokseen liittymishakemus kahtena kappaleena ja toimita ne vesihuoltolaitoksen toimistosihteerille sopimusten laatimista varten. Käytännön asioita liittymiseen liittyen voi tiedustella Jari Pakariselta.


Jari Pakarinen

Laitosmies

Puh. 0400 505 517
jari.pakarinen@heinavesi.fi 

 

Arja Mikkonen

Toimistosihteeri

Puh. 040 710 1930
arja.mikkonen@heinavesi.fi

 

Kunnallistekniikan päivystys virastoajan ulkopuolella, puh. 040 555 3037


Yksityistieasiat

Yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Tekninen lautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa tai toimituskokouksiin tarvittaessa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan vähintään 700 metriä pitkille järjestäytyneille yksityisteille. Avustusten haku tehdään kolmen vuoden välein. Avustukset jaetaan automaattisesti vuoden 2016 tapahtuneen haun mukaisesti määrärahojen puitteissa vuosittain. Seuraava haku tapahtuu keväällä 2019. Avustukset ovat maksussa kesäkuun loppuun mennessä. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan avustusperusteisiin liittyvät muutokset tiejaoston sihteerille. 

Perusparannusavustusten kunnan osuudet haetaan ja maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen, kun ely-keskukselta on saapunut maksatuspäätös omasta avustusosuudestaan. 

Heinäveden kunnassa on järjestäytyneitä yksityisteitä n. 690 km, joista kunnanavustusta saa n. 350 km.

Hakemus tiekunnan perustamiseksi löytyy täältä.

Avustuskriteerit

  • Tiekunnan tulee olla perustettu.
  • Avustetaan viimeiseen vakituisesti asuttuun talouteen (pitää olla kirjoilla kiinteistössä), tiekunnan tiehen kuuluvat osuudet.
  • Vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 700 m.
  • Yksikkömaksuja tulee olla kerättynä vähintään 20 % menoista. Tiekuntien tilitietoja tarkastetaan pistokokein.
  • Kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Heinäveden alueella oleva osuus.
  • Tammenlehvätunnuksen omaavien veteraanien tai heidän leskiensä tienpidon kustannuksia avustetaan tiejaoston erikseen vahvistamien kriteerien ja avustushakemuksen yhteydessä toimitettujen tositteiden perusteella.

Järjestäytyneiden yksityisteiden, jotka ovat ns. valtionavustuskelpoisia ja jotka suunnittelevat perusparannuksia, tulisi antaa ennakkotietoa hankkeistaan tiejaostolle viimeistään heinäkuun loppuun mennessä määrärahatarpeen kartoittamiseksi seuraavalle vuodelle.

Perusparannuksen kuntaosuushakemus tulostettavaksi ja täytettäväksi (PDF)

Jyrki Tiippana

Tiejaoston sihteeri 

Puh. 0400 172 203
jyrki.tiippana@heinavesi.fi