Varhaiskasvatus ja koulutus

Lasten hoidon tuet

Lapsi, joka on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa, on oikeutettu vanhemmille maksettavaan kotihoidon tukeen.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Lapsi, joka on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa, on oikeutettu vanhemmille maksettavaan kotihoidon tukeen.

Alle kouluikäinen lapsi, joka on kunnan hyväksymässä yksityisessä päivähoidossa, on oikeutettu  päivähoidon tuottajalle maksettavaan lapsikohtaiseen yksityisen hoidon tukeen.

Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha

Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät alle 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa.

Lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, joustavaa hoitorahaa ja osittaista hoitorahaa haetaan Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi) puh. 020 692 206.

Kansaneläkelaitos toteuttaa lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen, joustavan hoitorahan ja osittaisen hoitorahan maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista.

Kuntalisä

Lasten yksityisen hoidontuen kuntalisää voivat saada perheet, joilla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Heinävedellä ja myönteinen päätös lasten yksityisen hoidon tuesta Kelalta.

Kuntalisä on 180 € / perhe / kk, kuitenkin enintään lasten vanhemman/vanhempien ja hoidon tuottajan välillä sovittu euromäärä vähennettynä lakisääteisen yksityisen hoidon tuella.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemuskaavakkeita on saatavana varhaiskasvatustoimistosta, jonne hakemukset myös palautetaan. Kuntalisän myöntää varhaiskasvatusjohtaja.

Kuntalisä maksetaan suoraan työsopimussuhteiselle hoitajalle/palvelun tuottajalle ja kunta pidättää ennakonpidätyksen, mutta perhe suorittaa muut henkilösivukulut myös kuntalisän osalta.