Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 26.5.2019 klo 9 - 20.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava 

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestysajanjakso on 15.5. – 21.5.2019.

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

ke 15.5.  –  pe 17.5.2019                    klo 10.00 - 18.00

la  18.5.  –  su 19.5.2019                    klo 10.00 - 14.00

ma 20.5. –  ti   21.5.2019                    klo 10.00 - 18.00

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

torstaina 16.5.2019 klo 14.00 – 18.00     

 

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

LAITOSÄÄNESTYS

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Lehmuskodin (ent. Palvelukeskuksen), Pihlajakodin (ent. Hoivakodin), Kotirinteen ja Leväniemen toimintakeskuksen asukkaille ilmoittamanaan ajankohtana.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 15.5. – 21.5.2019 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläiselle, puh. 040 7101 937. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

Heinävedellä 25.4.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Perusopetuksen(7-9 lk) ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus

22.05.2019 Lue lisää
TIETOPALVELUSIHTEERIN TEHTÄVÄ

15.05.2019 Lue lisää
LUOKANOPETTAJAN VIRKA HAETTAVANA

10.05.2019 Lue lisää
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

24.05.2019 Lue lisää
VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA

24.04.2019 Lue lisää
Julkipanoilmoitus

24.04.2019 Lue lisää
Heinäveden moottorikelkkareitit avattu pe 1.2.2019

01.02.2019 Lue lisää
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lkv. 2018-19

04.01.2018 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää