Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka määräajalle

HEINÄVEDEN KUNNASSA on haettavana

 

Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka määräajalle 7.8.2019 – 30.5.2020.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Koeaika on 5 kk.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo tai nimikirjaote oikeaksi todistettuna, toimitetaan osoitteeseen Heinäveden yläkoulu, Heli Mikkonen, Kenttätie 1 B, 79700 Heinävesi.
 
Hakemuksen tulee olla perillä 17.5.2019 klo 15.00.
  
Tiedustelut: rehtori Heli Mikkonen puh. 040 760 3855.
 
Heinävedellä 15. huhtikuuta 2019


Heli Mikkonen

rehtori

Myönnetty rakennuslupa

16.04.2019 Lue lisää
LASTEN VARHAISKASVATUKSEEN JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

16.04.2019 Lue lisää
Yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja määräajalle

16.04.2019 Lue lisää
Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka määräajalle

15.04.2019 Lue lisää
Perusopetuksen (7-9 lk) ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden lehtorin virka määräajalle

15.04.2019 Lue lisää
Vuokalan kalastusalueen kokouskutsu

10.04.2019 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat

10.04.2019 Lue lisää
Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu

27.03.2019 Lue lisää
Heinäveden moottorikelkkareitit avattu pe 1.2.2019

01.02.2019 Lue lisää
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lkv. 2018-19

04.01.2018 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää