Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu

Julkaisu valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on valmistunut. Valtakunnallisessa inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa inventoitiin tarkemmin 640 kivikkokohdetta. Inventoinnissa kivikoiden geologiset, biologiset ja maisemalliset tekijät pisteytettiin ja arvotuksen perusteella yhteensä 472 kivikkomuodostelmaa luokiteltiin valtakunnallisesti arvokkaiksi.Selvityksessä on arvotettu ja rajattu sellaiset kivikot, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Arvotustyö on tehty koko maasta Ahvenanmaata ja saaristoa lukuun ottamatta. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden inventointi on toteutettu ympäristöministeriön toimeksiannosta Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Valmistunut selvitys toimii tietopohjana maakunnan alueiden käytön suunnittelussa ja kuntien ympäristölupamenettelyssä. Selvitys ei ole suojeluohjelma, eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia.

Oheisena linkki Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisuun. Suomen ympäristö 2/2018;

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisu sekä julkaisussa mainittujen kivikkokerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat ovat saatavilla verkkosivulta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot

 

Myönnetty rakennuslupa

16.04.2019 Lue lisää
LASTEN VARHAISKASVATUKSEEN JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

16.04.2019 Lue lisää
Yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja määräajalle

16.04.2019 Lue lisää
Yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka määräajalle

15.04.2019 Lue lisää
Perusopetuksen (7-9 lk) ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden lehtorin virka määräajalle

15.04.2019 Lue lisää
Vuokalan kalastusalueen kokouskutsu

10.04.2019 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat

10.04.2019 Lue lisää
Suomen arvokkaat kivikot on kartoitettu

27.03.2019 Lue lisää
Heinäveden moottorikelkkareitit avattu pe 1.2.2019

01.02.2019 Lue lisää
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lkv. 2018-19

04.01.2018 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää