Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS 

Ennakkoäänestysajanjakso on 3.4. – 9.4.2019.

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

ke 3.4.  –  pe 5.4..2019                       klo 10.00 - 18.00

la  6.4.  –  su 7.4.2019                        klo 10.00 - 14.00

ma 8.4. –  ti   9.4.2019                        klo 10.00 - 18.00

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

torstaina 4.4.2019 klo 14.00 – 18.00

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 14.4.2019 klo 9 - 20.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava                          

 

LAITOSÄÄNESTYS

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Lehmuskodin (ent. Palvelukeskuksen), Pihlajakodin (ent. Hoivakodin), Kotirinteen ja Leväniemen toimintakeskuksen asukkaille ilmoittamanaan ajankohtana.

 

KOTIÄÄNESTYS
 Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 3.4. – 9.4.2019 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Hämäläiselle, puh. 040 7101 937. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

Heinävedellä 7.3.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Myönnetyt rakennusluvat

19.03.2019 Lue lisää
EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA

19.03.2019 Lue lisää
EDUSKUNTAVAALIT 2019

11.03.2019 Lue lisää
Heinäveden moottorikelkkareitit avattu pe 1.2.2019

01.02.2019 Lue lisää
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lkv. 2018-19

04.01.2018 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää