Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018
 

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys.
 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestysajanjaksot ovat ensimmäisessä vaalissa 17.1. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018

 Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

 1. Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi, jossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

 ke 17.1. – pe 19.1.2018                      klo 10.00 - 18.00

la 20.1. – su 21.1.2018                        klo 10.00 - 14.00

ma 22.1. – ti 23.1.2018                        klo 10.00 - 18.00


mahdollisessa toisessa vaalissa

ke 31.1. – pe 2.2.2018                         klo 10.00 – 18.00

la 3.2. – su 4.2.2018                            klo 10.00 – 14.00

ma 5.2. – ti 6.2.2018                            klo 10.00 – 18.00

 

2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava, jossa ennakkoäänestys toimitetaan

- ensimmäisessä vaalissa torstaina 18.1.2018 klo 14.00 – 18.00

- mahdollisessa toisessa vaalissa torstaina 1.2.2018 klo 14.00 – 18.00

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 

Vaalipäivän äänestysaika kussakin äänestyspaikassa on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä sunnuntaina 11.2.2018 klo 9 - 20.
Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet  ja -paikat ovat seuraavat:

1.  Etelä-Heinäveden äänestysalue      Kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi

2.  Pohjois-Heinäveden äänestysalue  Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava                          

 

LAITOSÄÄNESTYS

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Lehmuskodin (ent.palvelukeskuksen), Pihlajakodin (ent.Hoivakodin), Kotirinteen ja Leväniemen toimintakeskuksen asukkaille ilmoittamanaan ajankohtana.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoon 17.1. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018 sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa  (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 30.1.2018 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Asta Salolle, puh. 040 7101 921. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

VÄLIAIKAINEN HENKILÖKORTTI

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Jos hänellä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta hakemuksesta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.  Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

Heinävedellä 11.12.2017

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Myönnetyt rakentamisluvat

16.01.2018 Lue lisää
Hilda ja Jaakko Hirvosen rahaston stipendit haettavana

11.01.2018 Lue lisää
Vuokraoikeuden osittainen siirto

09.01.2018 Lue lisää
Keski-Savon ympäristötoimen kuntien ympäristönsuojelumääräykset

05.01.2018 Lue lisää
Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”

05.01.2018 Lue lisää
Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

05.01.2018 Lue lisää
Perusopetuksen työ- ja loma-ajat lkv. 2018-19

04.01.2018 Lue lisää
Keski-Savon ympäristölautakunta on vahvistanut maa-ainestaksat

21.12.2017 Lue lisää
VUODEN 2018 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKOMAINONTA

14.12.2017 Lue lisää
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

14.12.2017 Lue lisää
Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaavojen muutos

10.01.2018 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää
Tarjouspyyntö aurauksista

23.08.2017 Lue lisää