Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit

Työsuojeluvaltuutettujen vaali pidetään Heinäveden kunnanvirastolla 18.12.2017 klo 8.30 - 15.30 osoitteessa Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi.


Heinäveden kunta valitsee kaksi varsinaista työsuojeluvaltuutettua vuosille 2018 - 2021, jotka molemmat edustavat työntekijöitä. Kaikki kunnan palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat tuolloin 18.12.2017 työsuhteessa kuntaan, pääsevät äänestämään lukuun ottamatta ns, työnantajaa edustavia henkilöitä (4 henkilöä).


Ehdokkaina työsuojeluvaltuutetuiksi ovat:

Veijo Honkonen

Jari Pakarinen

Maarit Tolvanen

Minna Sallinen


Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan varsinaisiksi työsuojeluvaltuutetuiksi ja toiset kaksi heidän varahenkilöikseen. Äänestyksessä äänestetään yhtä henkilöä, jota esitetään varsinaiseksi valtuutetuksi. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää kaikkia ehdokkaita.


Vaalihuoneistona toimii hallintosihteeri Asta Salon työhuone. Vaalikelpoisten sekä samalla äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 1. - 15.12.2017 työsuojelupäällikkö Jyrki Tiippanalla p. 0400 172 203 sekä hallintosihteeri Asta Salolla p. 040 7101 921.


Heinävesi 1.12.2017


Jyrki Tiippana

työsuojelupäällikkö

VUODEN 2018 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKOMAINONTA

14.12.2017 Lue lisää
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

14.12.2017 Lue lisää
Etelä-Savon 2.vaihemaakuntakaava lainvoimainen

12.12.2017 Lue lisää
Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaavojen muutos

12.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätös

04.12.2017 Lue lisää
Työsuojeluvaltuutettujen vaalit

08.12.2017 Lue lisää
Vanhaintuki ry:n syysyhdistyskokouskutsu

23.11.2017 Lue lisää
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös

20.11.2017 Lue lisää
Kalastuslain (379/2015) mukaiset päätökset Koloveden kalastusalueella

14.11.2017 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää
Tarjouspyyntö aurauksista

23.08.2017 Lue lisää