Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös

Kuulutus ympäristöpäällikön päätöksestä 20.11.2017 koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa Konnanlammen kallioalueella.

Päätös 21.11.2017.

 

20.11.2017

KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI

VUODEN 2018 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKOMAINONTA

14.12.2017 Lue lisää
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

14.12.2017 Lue lisää
Etelä-Savon 2.vaihemaakuntakaava lainvoimainen

12.12.2017 Lue lisää
Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaavojen muutos

12.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätös

04.12.2017 Lue lisää
Työsuojeluvaltuutettujen vaalit

08.12.2017 Lue lisää
Vanhaintuki ry:n syysyhdistyskokouskutsu

23.11.2017 Lue lisää
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös

20.11.2017 Lue lisää
Kalastuslain (379/2015) mukaiset päätökset Koloveden kalastusalueella

14.11.2017 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää
Tarjouspyyntö aurauksista

23.08.2017 Lue lisää