Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

VUODEN 2018 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKOMAINONTA

14.12.2017 Lue lisää
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

14.12.2017 Lue lisää
Etelä-Savon 2.vaihemaakuntakaava lainvoimainen

12.12.2017 Lue lisää
Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaavojen muutos

12.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

04.12.2017 Lue lisää
Maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätös

04.12.2017 Lue lisää
Työsuojeluvaltuutettujen vaalit

08.12.2017 Lue lisää
Vanhaintuki ry:n syysyhdistyskokouskutsu

23.11.2017 Lue lisää
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös

20.11.2017 Lue lisää
Kalastuslain (379/2015) mukaiset päätökset Koloveden kalastusalueella

14.11.2017 Lue lisää
Opettajan sijaisuudet

03.11.2017 Lue lisää
Tarjouspyyntö aurauksista

23.08.2017 Lue lisää