Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

Kuulutus Heinäveden reitin rantayleiskaavan ja Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan muuttamisesta Kerman alueella ja taajaman ympäristössä.

Kaavamuutos on nähtävillä 19.9. - 20.10.2017 välisen ajan kunnan kotisivuilla ja kunnanvirastossa teknisessä toimistossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta taajaman ympäristö

Kaavakartta Kerman ympäristö

Kaavaselostus

Kaavamääräykset

Kunnanhallituksen päätös 11.9.2017 § 178

Myönnetyt rakentamisluvat

16.10.2017 Lue lisää
Myönnetyt rakentamisluvat

09.10.2017 Lue lisää
Rantayleiskaavojen muuttaminen Kerman alueella ja taajaman ympäristössä

20.09.2017 Lue lisää
Tarjouspyyntö aurauksista

23.08.2017 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat

07.07.2017 Lue lisää