Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Petrumanjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja vanhan myllyluvan rauettaminen sekä joen kalataloudellinen kunnostaminen, Heinävesi

Petrumanjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja vanhan myllyluvan rauettaminen sekä joen kalataloudellinen kunnostaminen, Heinävesi

Aluehallintovirasto antaa tässä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.9.-16.10.2023 osoitteessa
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2151375 mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

 

Kotoutumispalveluihin KOORDINAATTORIN TEHTÄVÄ haettavana

20.09.2023 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 18.9.2023

19.09.2023 Lue lisää
Petrumanjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja vanhan myllyluvan rauettaminen sekä joen kalataloudellinen kunnostaminen, Heinävesi

07.09.2023 Lue lisää
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan kaavaehdotus

04.09.2023 Lue lisää
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

12.07.2023 Lue lisää