Kuntatietoa ja hallinto

Kuulutukset

Heinäveden kunnan ilmoitukset eli lainsäädännön edellyttämät viralliset kuulutukset julkaistaan näillä sivuilla. 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan kaavaehdotus

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue, ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 4.9.–6.10.2023 väliseksi ajaksi.

Heinäveden osa-aluemaakuntakaavan tavoitteena on yhteensovittaa Etelä-Savon maakuntakaava, Heinäveden kunnan osalta, Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella kunnan maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040. Muutoksia ja täydennyksiä on tehty erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristöön, matkailuun ja virkistykseen sekä yhteysverkkoihin liittyvissä merkinnöissä.

Kaavaehdotus tästä

Kaaavaselostus tästä

Kaaavaselostus liiteosa tästä

Merkinnät ja määräyket tästä

Kuulutus tästä 

Kuulutus

Aineisto on nähtävänä verkkosivuilla pohjois-karjala.fi/heinaveden-kaava, maakuntaliiton toimistossa sekä kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina. Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.10.2023 klo 11.00 mennessä Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna joko sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572 pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi

 

Kotoutumispalveluihin KOORDINAATTORIN TEHTÄVÄ haettavana

20.09.2023 Lue lisää
Myönnetyt rakennusluvat 18.9.2023

19.09.2023 Lue lisää
Petrumanjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja vanhan myllyluvan rauettaminen sekä joen kalataloudellinen kunnostaminen, Heinävesi

07.09.2023 Lue lisää
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-aluekaavan kaavaehdotus

04.09.2023 Lue lisää
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

12.07.2023 Lue lisää